หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายพิชิต เอมศิริ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ตำหแน่ง : ครูประชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอรชา ทัศนบุตร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นางสาวนิโรบล อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นายไพฑูรย์ ฉัตรชมภู
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.2
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาววัชราภรณ์ อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,466 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,368,569 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,151,603 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,102,485 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,084,635 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,032,903 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 924,211 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 920,662 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 884,695 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 870,278 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 854,934 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 820,333 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุมเพื่อติดตาม มอบหมาย ภาระหน้าที่งานต่างๆ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 29 ก.ค. 57
"ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 29 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 29 ก.ค. 57

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 29 ก.ค. 57
"ชวนหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง"ระดับชั้นอนุบาล 1-3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 29 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 29 ก.ค. 57
อบรมการใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูม
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 29 ก.ค. 57
อบรมวัยใส
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 29 ก.ค. 57
ขอให้คุณครูใหม่นำรูปมาให้กับเว็บมาสเตอร์เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 29 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเข้ารับรางวัลโรงเรียนภาษาไทยดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 29 ก.ค. 57
โรงพยาบาลบุ่งคล้าร่วมกับโรงเรียนบุ่งคล้านคร ตรวจสุขภาพฟัน ประจำปี ชั้น ม1
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 29 ก.ค. 57
รายงานผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เรียนรู้งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 29 ก.ค. 57
สมุดลงนามปฏิญานตนเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 57
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 29 ก.ค. 57
โครงการยกย่องสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 57
การคัดเลือกรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำคลังข้อสอบ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 57
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Amazitng Khlonglan ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึก
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 29 ก.ค. 57
กิจกรรม "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 29 ก.ค. 57
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 29 ก.ค. 57
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้างความปรองดองคืนความสุขสู่ประชาชน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 29 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านชัยมงคล | 29 ก.ค. 57
6 สิงหาคม 2557 ประเมินติดตามและประเมินผล แผน SBMLD
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
1 สิงหาคม 2557 ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนกุดครองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบศีรีขัน เขต 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้มีการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 29 ก.ค. 57
1 สิงหาคม 2557 กีฬากลุ่มเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
โรงเรียนวังวิเศษ | 29 ก.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษจำนวน 22 รายการ
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านวังดิสอ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านวังดินสอ
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 29 ก.ค. 57
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 29 ก.ค. 57
ชั้นม.1 และ ม.2 งาน science show ภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 29 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
โรงเรียนดงบังวิทยา | 29 ก.ค. 57
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 28 ก.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านนานวล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนานวล | 28 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์(งบบริจาค)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 28 ก.ค. 57
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของเราชาวปัญญารัตน์
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล | 28 ก.ค. 57
สวนเมี่ยงวิทยา ปลื้ม! รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการยกระดับคุณภาพ O-NET ดีเด่น
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 28 ก.ค. 57
28 ก.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ร่วมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ณ โรงเรียนวัดโคกเลียบ
โรงเรียนวัดควนเมา | 28 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 28 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านคำพอก 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนบ้านคำพอก1 | 28 ก.ค. 57
โครงการรักษ์ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย | 28 ก.ค. 57
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ 57
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 28 ก.ค. 57
จากเงี่ยงปลาถึงแมงมุม แบคทีเรียกินเนื้อคน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 28 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 28 ก.ค. 57
ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 28 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ 1/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th