หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนใน
สพป.ตราด เขต 1
นายสันติสุข ทิวากร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง    จ.กาญจนบุรี
นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง    จ.กาญจนบุรี
นางดวงใจ มากทรัพย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง    จ.กาญจนบุรี
นายยุทธชัย สารขันธ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองแสงวิทยาเสริม    จ.กาฬสินธุ์
นางวันทนีย์ พลธสูร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)    จ.ชุมพร
นางเข็มทราย สรเลขกิตติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านแซร์ออ    จ.สระแก้ว
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,725,583 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,631,162 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,245,471 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,198,329 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,994,868 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,856,592 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,673,852 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,641,861 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,626,644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,486,269 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,410,188 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,388,563 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,381,796 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 28 มิ.ย. 59
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 สอบวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2559
โรงเรียนจงฮั้ว | 28 มิ.ย. 59
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 มิ.ย. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 28 มิ.ย. 59
ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 มิ.ย. 59
โครงการเสาธง 5 นาที
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองขาม | 28 มิ.ย. 59
25 กรกฏาคม-10 สิงหาคม 59 กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 (ช้างน้อยเกมส์)
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
13-15 กรกฏาคม 59 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 เข้าร่วมโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
เรื่อง การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 28 มิ.ย. 59
11-12 กรกฏาคม 59 แข่งขันกรีฑาระดับกลุ่มเขต
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
เรื่อง พัฒนาปัญหาด้านการเขียนโดยใช้แบบฝึก
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 28 มี.ค. 59
7 กรกฏาคม 59 ประชุมครูเขตลาดพร้าว ณ โรงเรียนลาดปลาเค้า
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
7 กรกฏาคม 59 กิจกรรมวันลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
1 กรกฏาคม 59 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นตัวแทนระดับเขต เข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่ง
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
30 มิถุนายน 59 สถานีดับเพลิงลาดพร้าว จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ณโรงเรียนวัดลาดพร้าว
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 23 เม.ย. 59
เรื่อง การพัฒนาทักษะงานเกษตรโดยใช้สื่อ ICT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 28 เม.ย. 59
เรื่อง การพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์โดยใช้สื่อ ICT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 28 มิ.ย. 58
เรื่อง การพัฒนาสุขภาพนักเรียนที่เป็นเหา โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทำน้ำสมุนไพรจากมะกรูด ใบน้อยหน่า ใบสะเ
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 20 เม.ย. 59
เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กนักเรียนอ่อน
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 24 มี.ค. 59
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสุขศึกษา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 12 เม.ย. 59
ระดับปฐมวัยหยุดเรียน 1 วัน วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปาก
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 มิ.ย. 59
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2558 (SAR)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 28 มิ.ย. 59
เรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุชนวัฒนา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 25 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับกา
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง งบ อบจ.
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 28 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา | 28 มิ.ย. 59
SAR 2558 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 28 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา | 28 มิ.ย. 59
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวังชิ้นวิทยา 59
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 28 มิ.ย. 59
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1-15
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 28 มิ.ย. 59
Apps BS School
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาล 1 ผ่านการจับฉลากได้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลที่ผ่านการจับฉลากได้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 28 มิ.ย. 59
ดาวโหลดแบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี | 28 มิ.ย. 59
17 มิถุนายน 2559 การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 27 มิ.ย. 59
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองขาม | 27 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนเครือข่ายสุจริต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 มิ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา Obec Awards(งานบริหาร)
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 มิ.ย. 59
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ได้เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 59
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 27 มิ.ย. 59
https://docs.google.com/forms/d/1CcS8nDk-p1NYBgSQVyOEDTi2regU01HT1fsTZY38L9o/viewform
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 27 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาไทย
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 27 มิ.ย. 59
เตรียมพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2559
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 มิ.ย. 59
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 มิ.ย. 59
ทำบุญวันพระ โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 มิ.ย. 59
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 27 มิ.ย. 59
เข้าร่วมแข่งขัน "Clinic Center ท้าให้อ่าน" รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 27 มิ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/589 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th