หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวปิยะนาถ นามละคร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.หนองหิ้งพิทยา    จ.บึงกาฬ
น.ส.ละเอียด กังวานทวีทรัพย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาววรัญญา บุญถิ่น
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
กลุ่ม : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน    จ.ชุมพร
นายสมพล อรรถกุล
ตำหแน่ง : ช่างสี ระดับ 4
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,300,640 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,999,908 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,982,334 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,245 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,326,883 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,558 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,202 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,021 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,095 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,857,765 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,413 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,768,584 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,725,823 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,673,253 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลาง โดยใช้โปรแกรม ปร.4-5-6
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 03 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 26 ต.ค. 58
งานกีฬาสี 2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 19 ก.ย. 60
รานงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 30 ต.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 30 ต.ค. 59
แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
การอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
เป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ ศูนย์เครือข่ายที่ ๑๖ โคกนาคำ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 19 ก.ย. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 19 ก.ย. 60

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 19 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 19 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.5
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.4
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.3
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 60
รับคูปองการศึกษา (เด็กพิเศษ)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 60
นักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 ก.ย. 60
รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 ก.ย. 60
รางวัลเยาวชนดีเด่น , เยาวชนด้านการมีจิตอาสา
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่องการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)ฉบับที่ 2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 18 ก.ย. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 ก.ย. 60
ชนะเลิศ !!! ประกวดโครงงานโรงเรียนปลอดขยะและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากเศษวัสดุในท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 ก.ย. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 ก.ย. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2558
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 ก.ย. 60
ประกาศแจกนมโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ย. 60
งานเปิดโลกทัศน์ สพป.นศ.2 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) | 18 ก.ย. 60
พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน+ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 (สพม.31)
โรงเรียนด่านขุนทด | 18 ก.ย. 60
เพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 18 ก.ย. 60
ที่ 328/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 18 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่องการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 17 ก.ย. 60
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ก.ย. 60
ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูบุญเจือ บุญสถิตย์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ก.ย. 60
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ทักษะภาษาไทย เขียนตามคำบอก
โรงเรียนวังวิเศษ | 17 ก.ย. 60
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ครูสุรินทร์ ชมภู เกษียณอายุราชการ วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย.60
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ | 16 ก.ย. 60
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 16 ก.ย. 60
โครงการเปิดโลกมรดกไทยในพระราชูปถัมภ์ในการมอบห้องสมุดทะเลสิรินธรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดส
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 16 ก.ย. 60
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดครุใน ปี 2559
โรงเรียนวัดครุใน | 16 ก.ย. 60
ผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 ก.ย. 60
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 ก.ย. 60
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 15 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 15 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 15 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 15 ก.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 15 ก.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนสิงหาคม2560
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 15 ก.ย. 60
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ก.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (จ.ตรัง)
โรงเรียนวังวิเศษ | 15 ก.ย. 60
การประเมินยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 14 ก.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/625 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th