หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางเบญจา วรรณเต็ม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านโพหวาย    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอำนวย ตรีอินทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ประถมศึกษา
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
นายชวน ละครไชย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดรังษีสุทธาวาส    จ.ชลบุรี
นางนิศากร บุญญานาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวรำไพ นันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวิมล พลทะอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,567,866 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,006,069 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,638,876 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,632,291 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,446,348 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,382,717 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,252,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,224,190 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,135,330 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,121,634 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,120,622 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,096,849 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.6/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.6/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.5/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.5/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.4/3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.4/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.4/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.3/3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.3/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.3/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 02 เม.ย. 58
โรงเรียนบ้านต้นยวนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านต้นยวน | 02 เม.ย. 58
(ร่าง)ข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน พ.ศ. ...........
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.3/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
10 อันดับ TopTen ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนสายธรรม | 02 เม.ย. 58
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.3/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.3/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.3/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.2/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
รายชื่อนักเรียนที่มีสิ์ทธ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.2/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.2/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.1/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 01 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.1/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านและสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภททั่วไปไม่จำกัดพื้นที่)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 02 เม.ย. 58
ผลการเรียน ม.1/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 02 เม.ย. 58
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ) 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 02 เม.ย. 58
เปิดเรียนทุกระดับชั้นเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับชุดเรียนฟรี
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
กำหนดการรับชุดเรียนฟรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ครั้งที่ 1 / 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 02 เม.ย. 58
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ระดับชั้น อนุบาล 1 - อนุบาล 3 รับชุดเรียนฟรี ( เก็บตก )
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 รับชุดเรียนฟรี
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 รับชุดเรียนฟรี
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 รับชุดเรียนฟรี
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 02 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบนักเรียนที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 01 เม.ย. 58
การรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 01 เม.ย. 58
พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1/3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ 1/680 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th