หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวหทัยทิพย์ กล้าณรงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสันทัด ณิชากรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผงงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายวิมล วังกรานต์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายอานนท์ อินทวงษ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,981,413 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,900,253 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,624,428 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,601,124 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,326,718 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,159,664 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,018,681 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,938,180 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,924,901 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,677,011 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,655,727 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,601,705 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,601,512 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,567,390 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,796 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,439,803 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 20 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรี
โรงเรียนแม่สอด | 21 ม.ค. 60
คุณเดชา สงค์ประเสริฐ ร่วมกับพันธมิตรที่ใจบุญ มอบเสื้อยืดให้แก่นักเรียน 13 โรงเรียน วันที่ 17 ม.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 21 ม.ค. 60
แบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2560
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 21 ม.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 21 ม.ค. 60
ต้อนรับการศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านท่าเสลา
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 21 ม.ค. 60
กำหนดสเปคคอม ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 20 ม.ค. 60
กำหนดสเปคคอม ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 20 ม.ค. 60
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 20 ม.ค. 60
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 20 ม.ค. 60
การแสดงความสามารถ และพัฒนาศักดิ์ยภาพของนักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 20 ม.ค. 60
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 20 ม.ค. 60
รับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 20 ม.ค. 60
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อนุบาล1)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 20 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อนุบาล3ขวบ)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 20 ม.ค. 60
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 20 ม.ค. 60
วันที่ 20 ม.ค. 2560 นายสุรเดช จันณะ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่าวกิจกรรมสร้างแ
โรงเรียนแม่สอด | 20 ม.ค. 60
การฝึกอบรมลูกเสือวิชาระเบียบแถว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 60
การขอหนังสือรับรองความรู้ลูกจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 60
ประกาศเปิดเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 20 ม.ค. 60
ประชุมการสอบ O-NET
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 60
มาตรการช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 60
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 60
ขออนุญาตลากิจ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ม.ค. 60
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 20 ม.ค. 60
แจ้งเปลี่ยน website โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล /www.kajornrojkinder.com
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 20 ม.ค. 60
รับสมัครครู วิชาเอกเคมีและวิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 20 ม.ค. 60
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิสอบสอนและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการทำงานเป็นครูอัตราจ้าง(วิทยาศาสตร์)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 20 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร | 20 ม.ค. 60
แจ้งแนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 20 ม.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560..อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 19 ม.ค. 60
ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก. , บ้านพักครู , และก่อสร้างส้วม สปช.604/45
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 19 ม.ค. 60
น้ำท่วมโรงเรียน เมื่อวันที่ 4-9 มกราคม 2560
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 19 ม.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 19 ม.ค. 60
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
ขอให้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรี วันที่ 19ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 19 ม.ค. 60
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 พ.ย. 59
ตลาดประชารัฐ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ม.ค. 59
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 ต.ค. 59
พิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 พ.ย. 59
แจ้งพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 19 ม.ค. 60
การตรวจคัดกรองตาบอดสี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
การเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/597 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th