หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางพิชชารีย์ แก้วเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางปรียาภรณ์ เสริมเกียรติวัฒน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางวริศรา ปราบปราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางสาวศุรัยฎา มามะตีกา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นายสุรเมศ อุดหลี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางสาวพิชญ์สินี พันธ์ธร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,447,284 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,053,805 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,991,715 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,932,267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,869,868 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,687,140 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,495,832 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,433,725 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,429,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,360,301 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,315,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,274,347 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,247,449 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 08 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วครา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 08 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วครา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 08 ก.พ. 59
หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ให้ความรู้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 08 ก.พ. 59
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 08 ก.พ. 59
กิจกรรมวันตรุษจีน 8 มกราคม 2559
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 08 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 08 ก.พ. 59
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 08 ก.พ. 59
ขอแสดงความเสียใจต่อพ่อครูแสวง จันตาเรือง ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 08 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 08 ก.พ. 59
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 08 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 ก.พ. 59
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลัง
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 08 ก.พ. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 08 ก.พ. 59
บัญชีรายรับ รายจ่าย วันครู ๕๙
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 08 ก.พ. 59
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 08 ก.พ. 59
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ของนักเรียนโรงเรียนสายธรรม
โรงเรียนสายธรรม | 08 ก.พ. 59
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 08 ก.พ. 59
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 08 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 08 ก.พ. 59
ผลการทดสอบ Pre Onet ชั้น ป.๖ ตำบลทางขวาง
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 08 ก.พ. 59
05/02/59 เวลา 16.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติในการให้บริการสนามฟุลบอล ฯ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 08 ก.พ. 59
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ | 08 ก.พ. 59
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 08 ก.พ. 59
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 08 ก.พ. 59
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่3(เหรียญทอง)การแข่งขันตลก แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศครั้งที่ 65
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 08 ก.พ. 59
ค่าย O-NET ศูนย์ PEER
โรงเรียนดงบังวิทยา | 08 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในกลุ่มโรงเรียนขยายโ
โรงเรียนบ้านพันเสา | 08 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 08 ก.พ. 59
ประชุมครูผู้สอนในระดับชั้นป.3 และป.6 เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมสอนเสริมเติมสุขเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สู
โรงเรียนบ้านพันเสา | 08 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) เรื่อง สอบราคาหนังสือเรียนจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) | 08 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย ร.ร.ปลาปากวิทยา ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 08 ก.พ. 59
งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดยางน้ำกลัดใต้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 07 ก.พ. 59
งานตลาดนัดวิชาการ ปี 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 07 ก.พ. 59
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 07 ก.พ. 59
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 07 ก.พ. 59
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน -สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 07 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชา
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) | 06 ก.พ. 59
โรงเรียนดอนไชยวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 - 5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 06 ก.พ. 59
นายนพดล ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำในการติว o-net
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 06 ก.พ. 59
เงื่อนไขนักเรียนโควตา และนักเรียนความสามารถพิเศษ
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 3
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 2
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 1
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ตารางสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและคะแนนรายวิชา
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเช้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 05 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 05 ก.พ. 59
การบันทึกคะแนนผ่านระบบ SGS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 05 ก.พ. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/579 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th