หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายเกรียงไกร บุญศรีสุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางนุชนารถ สุขเป็ง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวจันทรประภา ดวงประภา
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้่ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวนิภา บรรณาลัย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสุจิตรา แพงชารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางเยาวรัตน์ เกษสร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,069,446 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,674,875 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,453,938 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,811,799 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,688,902 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,464,449 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,405,393 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,368,040 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,238,102 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,200,385 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,938,174 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,934,727 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,925,557 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,876,345 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ที่ 195/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 23 มิ.ย. 61
ประเมินการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 | 22 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัย:นางณภัค แสนสิมานนท์ : เรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเร
โรงเรียนบ้านดอนบม | 22 มิ.ย. 61
วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 22 มิ.ย. 61
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 วันสุนทรภู่ครูกวีเอกของโลก จัดกิจกรรมรำลึกครูกวีเอกที่หอประชุมใหญ่ในภา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 22 มิ.ย. 61
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 กิจกรรมการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สถานศึกษาเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน และกิจกรรม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 22 มิ.ย. 61
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 วันไหว้ครู และพิธีทำบุญเลี้ยงพระรำลึกถึงคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่ประสิทธิพ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 22 มิ.ย. 61
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2561
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 22 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก และภาค ข ในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 มิ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 22 มิ.ย. 61
ร่วมต้อนรับ ผอ.บรรจบ อนุจร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 มิ.ย. 61
ปลูกป่าร่วมกับองค์การบริหารส่้วนตำบลท่าตูม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ Reforestation with Tha Tum District Ad
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 22 มิ.ย. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 22 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 22 มิ.ย. 61
"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น | 22 มิ.ย. 61
ภาพบรรยากาศการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะครูกัลญาและครูพจนีย์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 22 มิ.ย. 61
แนวทางการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดอุดมรังสี | 22 มิ.ย. 61
ข้อตรวจสอบความปลอดภัยของทางเดิน (ท่อจ่ายน้ำ)
โรงเรียนวัดอุดมรังสี | 22 มิ.ย. 61
ข้อปฏิบัติการตรวจสภาพแช่นมในโรงเรียน
โรงเรียนวัดอุดมรังสี | 22 มิ.ย. 61
ใบความรุ้ แนวคิดเชิงคำนวณ
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 22 มิ.ย. 61
รายชื่อครูที่อบรม ว21 อบรม 23-24 มิถุยายน2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเท็ล
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 22 มิ.ย. 61
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก | 22 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้เข้าอบรม Active learning เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา(ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา(ภาษาไทย)
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 22 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เดือนพฤษภาคม 2561
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 22 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 22 มิ.ย. 61
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
โรงเรียนวัดท่าเรือ | 21 มิ.ย. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครอง
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 21 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 | 21 มิ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 21 มิ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 21 มิ.ย. 61
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 21 มิ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 21 มิ.ย. 61
วงเมโลเดี้ยน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 21 มิ.ย. 61
มอบของรางวัล
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 21 มิ.ย. 61
เปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 21 มิ.ย. 61
ประชุมใหญ่สามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 4
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 21 มิ.ย. 61
พันเอกอุทัย รุ่งสังข์ เยี่ยมบ้านเด็กชายธนากร แก้วเทวา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 มิ.ย. 61

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 21 มิ.ย. 61

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 21 มิ.ย. 61

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 21 มิ.ย. 61

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 21 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเพิ่มวิทยา จ.นครปฐม
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.9
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 มิ.ย. 61
นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์แนะแนวนักเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 | 21 มิ.ย. 61
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 21 มิ.ย. 61
เครื่องมือประเมินการอ่าน 1-2561
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
คำชี้แจงการประเมินการอ่าน 1-2561
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/668 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th