หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
นางปรารถนา บาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นางณัฐณมนต์ ไฉไลสุขสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นายสนใจ พละศักดิ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจุฑาภัค มีฉลาด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเกษร พิมพะทิตย์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,300,733 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,888,415 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,781,732 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,499,578 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,424,922 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,236,912 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,102,591 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,853,502 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,809,042 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,806,260 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,601,884 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,552,241 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,513,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,504,933 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,476,720 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,467,863 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 23 ต.ค. 59
วันที่ 23 ต.ค.2559 นายวิมล แปงติ๊บ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบ
โรงเรียนแม่สอด | 23 ต.ค. 59
แจ้งกำหนดการ วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 22 ต.ค. 59
เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพป.ชลบุรี เขต 3 http://www.central66.sillapa.net/sp-cbi
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 22 ต.ค. 59
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559"
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 22 ต.ค. 59
ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน "ราตรี ฟ้า - ขาว" ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 22 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 22 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดขรัวช่วยเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 21 ต.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2559
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 21 ต.ค. 59
ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ครูคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 21 ต.ค. 59
1-2 พ.ย. 59 เข้าคายลูกเสอ-ยุวกาชาด
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 21 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 21 ต.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทยหร
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 21 ต.ค. 59
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ | 21 ต.ค. 59
เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 21 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการสอน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 21 ต.ค. 59
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขั้นตอนตามรูปด้านบน
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 21 ต.ค. 59
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 21 ต.ค. 59
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 พฤศจิการยน 2559
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ | 21 ต.ค. 59
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 21 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 21 ต.ค. 59
วันที่ 4 - 5 พ.ย. 59 นักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ สพป.พล.1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 20 ต.ค. 59
วันที่ 2 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 2 ปี การศึกษา 2559
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 20 ต.ค. 59
เปิดเรียนเทอม 2 ปี การศึกษา 2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 20 ต.ค. 59
เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 20 ต.ค. 59
การคัดเลือกรอบแรกโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 20 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอน ระดับอนุบาล วิชาเอกทั่วไป
โรงเรียนบ้านตะโนน | 20 ต.ค. 59
ปฏิทินวิชาการ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 20 ต.ค. 59

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 20 ต.ค. 59
คำสั่งแข่งทักษะ 2559
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 20 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 20 ต.ค. 59
ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยการสวมชุดดำเป็นเวลา 1 ปี
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 20 ต.ค. 59
ร่วมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 20 ต.ค. 59
วันที่ 20 ต.ค. เวลา 08.30 น. ผู้บริหารฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแม่สอด เข้า
โรงเรียนแม่สอด | 20 ต.ค. 59
วันที่ 19 ต.ค.2559 เวลา 19.00 น. นายวิมล แปงติ๊บ นายอุทัย ใจกองคำ นางสาวสอิ้ง มนติ๊บ นางวารี คำ
โรงเรียนแม่สอด | 20 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 20 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 20 ต.ค. 59
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และร่วมถวายอาลัย
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 20 ต.ค. 59
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 20 ต.ค. 59
โรงเรียนเปิดเทอม วันอังคาร ที่ 1 พ.ย. 2559
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 20 ต.ค. 59
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2559
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 20 ต.ค. 59
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 19 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา 31 ธันวาคม 2559
โรงเรียนบ้านสวนหอม | 19 ต.ค. 59
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 19 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนครัว
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 19 ต.ค. 59
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 19 ต.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/627 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th