หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,984,435 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,287,710 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,595,954 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,295,456 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,801 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,691 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,679 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,242 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,684 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,248 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,573 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,131 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 774,859 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,144 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(ปรับปรุง2ชั้น8ห้องเรียน)ด้วยระบบอิเล็ก
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 23 เม.ย. 57
การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดแสนสุข ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย.2557
โรงเรียนวัดแสนสุข | 23 เม.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 23 เม.ย. 57
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2557
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 23 เม.ย. 57
ประกาศการเปิด-ปิดเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 23 เม.ย. 57
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 23 เม.ย. 57
ประชาสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน ที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย | 23 เม.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การรับค่าเครื่องแบบนักเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย | 23 เม.ย. 57
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2557 (ระดับประเทศ)
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 23 เม.ย. 57
มาโฮม มาเต้า ศิษย์เก่าหนองแม่แตง 57
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 เม.ย. 57
ระเบียบการแต่งกาย สอบครู ผู้ช่วย อปท 2557
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (เว็บไซด์ครูเทศบาล) | 23 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 22 เม.ย. 57
ผลการสอบบบรจุครู สพป.พังงา ภาค ก. และ ภาค ค.
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 22 เม.ย. 57
โรงเรียนเปิดขายอุปกรณ์-หนังสือเรียน-ชุดนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-2-3 พ.ค.2557 นี้
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ | 22 เม.ย. 57
ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระเจ้าองค์ตื้อและถวายผ้าป่า
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 22 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 22 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ | 22 เม.ย. 57
10 สัญญาณเตือนภัยมะเร็งที่ไม่ควรมองข้าม
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 21 เม.ย. 57
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 21 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 21 เม.ย. 57
การสอบ O-NET
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 21 เม.ย. 57
อัตราค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 21 เม.ย. 57
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 21 เม.ย. 57
ปิดปรับปรุง
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 21 เม.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 21 เม.ย. 57
โรงเรียนแสงหิรัญ เปิดเรียนวันที่ 15 พ.ค.2557
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ | 21 เม.ย. 57
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 21 เม.ย. 57
ตารางการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 21 เม.ย. 57
ขอเชิญครูภาษาไทยทุกท่านเข้ารับการอบรม 4-5 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนราชวินิต มัธยม | 21 เม.ย. 57
รับสมัครครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย)
โรงเรียนราชวินิต มัธยม | 21 เม.ย. 57
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 เม.ย. 57
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 เม.ย. 57
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางก
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 เม.ย. 57
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 เม.ย. 57
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
โรงเรียนอนุบาลตราด | 21 เม.ย. 57
เตือนภัยในโลกไซเบอร์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) | 21 เม.ย. 57
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 เม.ย. 57
โรงเรียนโชติกาญจน์ มี Facebook ของโรงเรียนเป็นทางการแล้ว
โรงเรียนโชติกาญจน์ | 20 เม.ย. 57
ตารางวิเคราะห์จัดครูสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 เม.ย. 57
สรุปผล รางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา2556 โรงเรียนวัดควนเมา
โรงเรียนวัดควนเมา | 19 เม.ย. 57
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2557
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 19 เม.ย. 57
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 19 เม.ย. 57
รายการหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา | 18 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา | 18 เม.ย. 57
คำสั่งคณะครูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 18 เม.ย. 57
คำสั่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าสายชั้น ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 18 เม.ย. 57
แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 18 เม.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและประจำวิชา 1/2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 18 เม.ย. 57
ผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 18 เม.ย. 57
ครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาไทย)
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (เว็บไซด์ครูเทศบาล) |
กำลังแสดงหน้าที่ 1/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th