หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นางสุธิสา แจ่มจักษุ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายไชยธร ชาวเหนือ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    จ.นนทบุรี
นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,597,802 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,530,781 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,345,938 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,734,522 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,606,954 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,381,767 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,375,920 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,265,579 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,204,261 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,132,711 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,937,298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,904,130 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,871,738 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,845,417 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,833,336 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา | 20 เม.ย. 61
ประกาศ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน-เครื่องเขียนต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 20 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 20 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาสรรหาร้านค้า จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) | 20 เม.ย. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 20 เม.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทย พี่เลี้ยงปฐมวัยและคนทำความสะอา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 20 เม.ย. 61
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกชีววิทยา
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 19 เม.ย. 61
๑๙๙ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 เม.ย. 61
๑๙๘ การจัดสรรเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 เม.ย. 61
๑๙๗ แนวปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 เม.ย. 61
๑๙๖ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 เม.ย. 61
๑๙๕ การอบรมวิทยาการคำนวน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 เม.ย. 61
๑๙๔ มอบอำนาจการจัดที่พักข้าราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 เม.ย. 61
๑๙๓ การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 เม.ย. 61
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 19 เม.ย. 61
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 19 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 19 เม.ย. 61
รับสมัครครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 19 เม.ย. 61
ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว | 18 เม.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูห้องเรียน MEP
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 18 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(โครงการเร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) | 18 เม.ย. 61
ประกาศเรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประงบประมาณ 2561
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 18 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสอบคะแนน O-Net เต็ม100 จำนวน 2 คน
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 17 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 17 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ นางปาริชาติ ยุระพันธ์ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 17 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนและเลขประเจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 17 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนและเลขประเจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 17 เม.ย. 61
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 16 เม.ย. 61
ระบบเรียนรู้โรงเรียนพรุพีพิทยาคมสามารถดาวโหลดฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ได้ที่นี่
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 16 เม.ย. 61
ประกาศราคากลาง การปรับปรุห้องเรียน IEP
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 16 เม.ย. 61
ประกาศราคากลาง การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 16 เม.ย. 61
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 เม.ย. 61
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 14 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลา เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย6ที่
โรงเรียนบ้านศิลา | 13 เม.ย. 61
xxx การวางแผนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา ปี กศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 เม.ย. 61
ประกาศ ประมูลจำหน่ายน้ำดื่มและขนม สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ปี กศ.2561
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 12 เม.ย. 61
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) | 12 เม.ย. 61
๑๙๒ การขอหนังสือรับรองจากพัฒนาฝีมือแรงงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 เม.ย. 61
๑๙๑ จัดสรรงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 เม.ย. 61
๑๙๐ ประกาศผลการประเมินการอ่าน ชั้น ป.๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 เม.ย. 61
๑๘๙ การส่งเอกสารเบิกค่าเบี้ยประชุม กก.สถ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 เม.ย. 61
๑๘๘ มาตรการป้องกันปัญหาการเรียกรับเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 เม.ย. 61
Download ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 12 เม.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (รอบ 2)
โรงเรียนเสิงสาง | 12 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารพิธีพร้อมรั้วและรางระบายน้ำ(e-bidding)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 11 เม.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 11 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ ::: เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงอนุบาล ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 เม.ย. 61
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 11 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา | 11 เม.ย. 61
ด่างทับทิม (Potassium Permanganate) ประโยชน์ด่างทับทิม 9 ข้อ !
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 เม.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/658 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th