หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายประสงค์ ธัญญเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นายนพพล คงทายาท
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
น.ส.ณัฐญา สมบุญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นางธนัญญา เฉยดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นางศรีรุ่งเรือง ตุลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นางสาวจิราภรณ์ ฟิตประยูร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,592,572 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,069,277 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,667,382 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,663,822 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,480,317 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,403,480 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,273,094 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,253,182 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,181,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,163,396 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,152,543 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,125,403 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 03 พ.ค. 58
ประกาศซื้อหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 03 พ.ค. 58
ขอเชิญคณะครูไปปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 03 พ.ค. 58
3 พ.ค 58 กลุ่มเพื่อน ฉส. 6.5/29 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 03 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 03 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 03 พ.ค. 58
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา | 03 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 03 พ.ค. 58
เปิดเทอม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 03 พ.ค. 58
ประกาศ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 03 พ.ค. 58
ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ | 03 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา | 03 พ.ค. 58
นักเรียนตั้งแต่ระดับช้นอนุบาล1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รับชุดนักเรียน วันจันทร์ที่4 พฤษภาคม นี้ค่ะ
โรงเรียนบ้านพร้าว | 03 พ.ค. 58
รับสมัครผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 03 พ.ค. 58
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 03 พ.ค. 58
งบซ่อมแซมขอใหม่
โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี | 02 พ.ค. 58
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๑๐๑/๒๗ (หอประชุมแก้วกัลยา)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 02 พ.ค. 58
ประกาศ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 02 พ.ค. 58
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 | 02 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (วิชาเอกสังคมศึกษา)
โรงเรียนวังวิเศษ | 02 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่างรอการตรวจสอบ)
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 02 พ.ค. 58
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เปิดเรียน 1/2558 วันที่ 11 พ.ค.2558 นี้นะครับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 02 พ.ค. 58
ปรับพื้นฐาน MEP ป.1
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 02 พ.ค. 58
ชื่อหน่วยงานเปิดรับบริจาค ช่วยแผ่นดินไหวเนปาล
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 02 พ.ค. 58
ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการคืนจำนวน 13,458 อัตรา
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 02 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านกลาง | 02 พ.ค. 58
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 02 พ.ค. 58
เก็บตก ผอ.สุริยา โนนเสนา ประธานรุ่นการอบรมวิชาระเบียบแถว รุ่นที่ 11 ภาคใต้ สพฐ.
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 01 พ.ค. 58
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่4/2558(13 พฤษภาคม 2558)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 01 พ.ค. 58
เชิญคณะครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 04/2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 01 พ.ค. 58
1 พ.ค 58 มอบเงินสนับสนุน นร. กำพร้าจากมารดาเสียชีวิต
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 01 พ.ค. 58
แจ้งด่วน!!ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวึนที่10พ.ค.58เวลา13.00น.เป็นต้นไป ขออภัยที่เลื่อนวันประชุม
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 01 พ.ค. 58
ค่าย "ต้นกล้าอินทนิน" ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา | 01 พ.ค. 58
๙ วิชาสามัญ เด็ก ๆ ไปไหม??
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา | 01 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 01 พ.ค. 58
การสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดแสนสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดแสนสุข | 01 พ.ค. 58
1 พ.ค 58 กลุ่มแบ่งฝันปันรอยยิ้มสำรวจพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 01 พ.ค. 58
แจ้งวันเปิดเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนประถมนนทรี | 01 พ.ค. 58
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 01 พ.ค. 58
มอบหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 01 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา การรับสมัครนักเรียนโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาส ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 01 พ.ค. 58
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
เลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
การร่วมสืบค้นครูต้นแบบและเยาวชนตัวอย่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
การแพร่ภาพออกอากาศสด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
การวิจัยทดลองใช้หลักสูตรปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
ประชุมเครือข่ายระบบประกันคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
ประชุมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
แต่งตั้งผู้ประสานงานการตรวจสอบภายใน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ 1/683 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th