หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายสุรสิทธิ จิใจ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม : จัดการเรียนการสอนและวิชาการ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นายธนพล ใจสุข
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
กลุ่ม : บริการและกิจการนักศึกษา
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นางสาวณัฐธิดา ศรีทวีวัฒน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : อำนวยการและสนับสนุน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : จัดการเรียนการสอนและวิชาการ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นายสุปัด ถิตย์ผาด
ตำหแน่ง : ครู รักษาราชการแทน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านห้วยไหล่    จ.นครพนม
สุชญา บุญมี
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านปลักแรด    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,474,849 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,832,029 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,574,658 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,549,242 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,377,174 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,332,074 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,258,104 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,202,984 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,155,346 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,082,973 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,043,297 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,043,046 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,038,665 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ม.ค. 58
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 27 ม.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 27 ม.ค. 58
24 ม.ค 58 กลุ่ม Shop for Share มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงห้องสมุด ร.ร บ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 27 ม.ค. 58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4ห้องเรียน (ใต้
โรงเรียนบ้านต้นยวน | 27 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน
โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย | 27 ม.ค. 58
ประกาศเชิญชวน
โรงเรียนบ้านผาวัง | 27 ม.ค. 58
เชิญร่วมงาน "คืนสูเหย้า ราตรีพวงชมพูคู่ดอกรำเพย'58"
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 27 ม.ค. 58
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 27 ม.ค. 58
แบบฝึกทักษะเพื่อการสื่อสาร ชุดเมืองกำแพงเพชร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 5 Phra
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 27 ม.ค. 58
27 ม.ค.2558 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน อำเภอรัษฎา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนเมา
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 ม.ค. 58
27 ม.ค.2558 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ บรรยายพิเศษ "การเตรียมตัวสู่ AEC กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 ม.ค. 58
นายเพ็ง สอนสกุล รับรางวัลครูดีที่หนูรัก ประจำปี 2557 ของ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 27 ม.ค. 58
นายเพ็ง สอนสกุล รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของมูลนิธิ ดร.มังกร ทองสุข
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 27 ม.ค. 58
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET วันที่ 31 ม.ค. 58 ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 27 ม.ค. 58
การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนด่านขุนทด | 27 ม.ค. 58
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ม.ค. 58
ประชุมเตรียมการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศาสนา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ม.ค. 58
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 58
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 27 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบที่ประสบอุทกภัย
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 27 ม.ค. 58
การแสดงฟันดาบ 2 โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 27 ม.ค. 58
การแสดงฟันดาบ 1 โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 27 ม.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตน้อย
โรงเรียนยุวศึกษา | 27 ม.ค. 58
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช 105/29 แบบ ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุ่นโล่ง) โดยวิธีทา
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 27 ม.ค. 58
ข่าวฉบับที่ ๑/๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ม.ค. 58
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคาร สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุ่นโล่ง)
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 27 ม.ค. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 27 ม.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 1 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 27 ม.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 27 ม.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 2 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 27 ม.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 1 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 27 ม.ค. 58
ประกาศ การรับนักเรียนขั้นป.1 และ ป.4 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESM) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 26 ม.ค. 58
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์และสิ่งปลูกสร้างอื่น ด้วยวิธิการทางอีเล็กทร
โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) | 26 ม.ค. 58
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์และสิ่งปลูกสร้างอื่น
โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) | 26 ม.ค. 58
แม่ไม้มวยไทย โรงเรียนอมรศิลป์
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 26 ม.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 26 ม.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 26 ม.ค. 58
แหล่งรวมข้อสอบ NT,O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด | 26 ม.ค. 58
ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล "สาธิตเชตวัน มินิมาราธอน ฝ่าสายหมอก" ครั้งที่ 3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 15 ม.ค. 58
กำหนดการรับเกียรติบัตร รางวัล โครงการคนเก่งเมืองฉวาง ครั้งที่ 12 ปี 2558
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 26 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.604/45
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 26 ม.ค. 58
ประกาศ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | 26 ม.ค. 58
เชิญร่วมงาน "คาวบอยไนท์ ฅนใจพอเพียง พบกับคอนเสิร์ต คนด่านเกวียน และวงเผงเบนด์ ในวันที่เสาร์ที่ 7
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 26 ม.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 เเละ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 26 ม.ค. 58
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาประชุม ครั้งที่ 1/2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 26 ม.ค. 58
ติว o-net ป.6 26-27 มกราคม 2558
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา | 26 ม.ค. 58
กำหนดการสอบ o-net
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 26 ม.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ 1/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th