หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายประยุทธ์ พงษ์สุวรรณ
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : กลุ่มงานบริการ
ร.ร.ปากจ่าวิทยา    จ.สงขลา
นางอุบล นิลพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรี เวชมนต์ แสนโคตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านคำพอก1    จ.มุกดาหาร
นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคำพอก1    จ.มุกดาหาร
นาวสาววราภรณ์ ศรีสมบัติ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวมุขดา ทองยัง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,006,461 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,931,604 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,670,266 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,651,633 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,351,374 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,183,056 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,056,197 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,966,244 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,955,634 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,694,829 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,691,646 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,633,483 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,621,931 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,592,751 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,570,853 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,459,664 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ชั้นป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ชั้นป.1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
ผลการสอบประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาที่ 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ระดับอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
ผลการสอบประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
"Big C ทำดีเพื่อพ่อ" มอบของแก่น้องๆ 16 ก.พ.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 24 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ EP
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 24 ก.พ. 60
วันที่ 23-24 ก.พ.2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาในประ
โรงเรียนแม่สอด | 24 ก.พ. 60
ประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอนของครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.อนัญญา เตโช ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน อันดับที่ 17 ในการแข่งขัน (เรียงร้อยถ้อย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.ธนกฤต ประสม ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 5 ในการแข่งขัน (Multi Skill Com
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ณฐากาญจน์ บุดดาจี๋ ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภัคควลัญญ์ ปัญญาไว ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 2 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ชลันดา ยาราช และ ด.ช.พีรฉัตร สืบศิริโชติกุล ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง อันดับ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.โกลัญญา บุญมานพ ได้เข้าร่วม ในการแข่งขัน (North Sillapa phare) ระดับชั้นมัธย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.สุประวีญ์ เปรี่ยมพิมาย ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง ในการแข่งขัน (Impromptu Speech
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรงเรียนเสนานิคม | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 เมษายน 2560
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.คนัญญา ฟูวงศ์สิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ในการแข่งขัน Story Telling ระดับ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การตรวจสอบนักเรียนซำ้ซ้อนในระบบ DMC
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ปก IS ม.4 (ครูศศิธร)
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 24 ก.พ. 60
แผนการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
โครงการเปลี่ยนหลอด LED
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์อบรมผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
สำรวจความต้องการอบรมวิชาชีพฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.รัฐนันท์ รชตะไพโรจน์ ที่ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ประกาศผลการประกวดร้องเพลง งานวันวิชาการ “โมคลานสานต่อ รอยพ่อทำ” ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การเปิดศูนย์รับบริจาคเงินฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การรับแบบพิมพ์ของทางราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
คำสั่งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559 วันที่ 6-8 มีนาคม 25560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
คำสั่ง สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ร.ร.วัดขรัวช่วย สอบปลายภาค/ปลายปี 2559 ในวันที่ 13 - 15 มี.ค. 60
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 ก.พ. 60
สอบ NT ชั้น ป.3 ในวันที่ 8 มี.ค. 60
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 ก.พ. 60
สพป.นศ. 4 ดำเนินการสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ในวันที่ 2 - 3 มี.ค. 60
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 ก.พ. 60
สพป.นศ. 4 จัดประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียน ป.1-ป.4 ในวันที่ 23 - 24 ก.พ. 60
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 ก.พ. 60
ประกาศ .... รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และตรวจสุขภาพ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 24 ก.พ. 60
สรุปรายงานผลการแข่งขันงานกีฬาภายใน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 24 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.1-6
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 ก.พ. 60
ข้อเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษามหากุศล โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre - NT ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/590 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th