หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายอาทิตย์ วันเวียง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางเรณู ประดิษฐบุญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลติ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายทัศนัย ทั่งทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอัศม์เดช คงทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวปัทมา ทองคำ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : คณะครู
ร.ร.อนุบาลเศรษฐราณี    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,040,956 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,964,338 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,730,004 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,720,284 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,380,273 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,202,697 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,104,206 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,996,968 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,988,737 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,733,862 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,714,286 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,655,177 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,645,394 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,624,865 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,587,416 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,496,467 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านฟุตซอล
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 29 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 29 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 60
เต็ม 100 O-NET’59
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 29 มี.ค. 60
ลงทะเบียนข้าร่วมมหกมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 60
มาตรการป้องกันเหตุทางถนนในช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 60
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 60
รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560
โรงเรียนสายชล | 29 มี.ค. 60
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 29 มี.ค. 60
กำหนดจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 29 มี.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 และจัดสอบห้องเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 60
เทคนิคการเลือกอันดับแอดมิชชั่น (Admissions) 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 มี.ค. 60
ผล O-NET ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 มี.ค. 60
โรงเรียนบางดีวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบางดีวิทยาคม | 28 มี.ค. 60
SAR สามหมอวิทยา 2559
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 28 มี.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 28 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนบ้านเชียงยืน วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 28 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขนอมพิทยา | 28 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูต่างชาติ วันที่27-31มีนาคม60
โรงเรียนขนอมพิทยา | 28 มี.ค. 60
แจ้งกำหนดการ มอบตัวนักเรียนซื้อหนังสือ กำหนดเปิดเรียน
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 28 มี.ค. 60
แนวปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 มี.ค. 60
ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 มี.ค. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 มี.ค. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 มี.ค. 60
โอเน็ตรายบุคคล
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 27 มี.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 27 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 27 มี.ค. 60
การปักกิ่งชำ ในขวด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 มี.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาเมียนมาร์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 27 มี.ค. 60
ระเบียบการสมัคร และหลักฐานในการสมัคร
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
รายละเอียดต่าง ๆ ของค่าใช้จ่าย
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
#ประกาศ! โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต | 27 มี.ค. 60
ผลสอบ Onet ปีการศึกษา2559 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 27 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง | 27 มี.ค. 60
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ สอบวัดความรู้ เพื่อขอย้ายเข้าเรียนชั้นป.2-6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 27 มี.ค. 60
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th