หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ระดับประถมศึกษา
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
ดร. พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร
ตำหแน่ง : รองอธิการบดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    จ.สงขลา
นายไตรภพ กองจันทร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วังสำโรงวังหว้า    จ.พิจิตร
นางสาวสุนิสา สงนอก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่สหกรณ์
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวจุฑามาศ ดวงอาโน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสางวาสนา มะลิวรรณ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,207,357 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,907,175 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,895,267 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,466,934 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,265,508 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,251,112 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,077,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,050,887 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,855,407 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,770,677 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,729,170 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,717,621 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,706,028 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,700,083 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,644,102 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 18 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 1ึ7 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 16 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 22 ก.ค. 60
รายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 21 ก.ค. 60
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรและนักเรียน ในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 21 ก.ค. 60
ร่วมเชียร์เด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านนาทวีกับการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทวี | 21 ก.ค. 60
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
การประชุมวิชาการและประกวดผลงานฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
การเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
การสรรหาและเลือกกรรมการ กตปน.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
ขออนุญาตลากิจ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
โครงการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 21 ก.ค. 60
โครงการตาม วงจร PDCA รวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมพัฒนาสมอง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 21 ก.ค. 60
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 21 ก.ค. 60
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมปี2560 ณ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 21 ก.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมิถุนายน 2560
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 21 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมครูและนักเรียนเรื่อง”การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ”
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 21 ก.ค. 60
ครูไพรัชเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 20 ก.ค. 60
วันที่ 31กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" และ "สัปดาห์ห้องสมุด"
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 20 ก.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 20 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 20 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาค 1/2560
โรงเรียนด่านขุนทด | 20 ก.ค. 60
ประกาศหยุดภายใน วันศุกร์ ที่่ 21 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 20 ก.ค. 60
เมืองจันท์เกมส์ ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 ก.ค. 60
การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 20 ก.ค. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 18 ก.ค. 60
การประเมินตามโครงการ Green & Clean ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 19 ก.ค. 60
วันที่ 19 ก.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นคณะกรรมการออกประเมินสถานศึกษาพอเพี
โรงเรียนแม่สอด | 19 ก.ค. 60
กำหนดการแข่งขันกีฑา กีฬา อำเภอพนม
โรงเรียนพนมศึกษา | 19 ก.ค. 60
เชิญชมขบวนพาเหรด โรเรียนเพชรผดุงเวียงไชย งานกีฬาอำเภอไชยา 20-21 ก.ค.นี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 19 ก.ค. 60
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 19 ก.ค. 60
การศึกษาดูงานอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ค. 60
การอบรมเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ค. 60
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ค. 60
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ค. 60
แบบฟอร์มพิมพ์ฎีกาผ้าป่า
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 19 ก.ค. 60
งานรณรงค์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 19 ก.ค. 60
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 19 ก.ค. 60
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙โรงเรียนปราสา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 19 ก.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาพลศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 19 ก.ค. 60
กีฬาสีภายในโรงเรียน
โรงเรียนวังกรดพิทยา | 19 ก.ค. 60
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “อาหารเช้า ชาวโกตา” ปีที่ 4
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเปิดรั้วโกตา ค้นหายอดนักอ่าน (ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเร
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th