หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวนลัทพร สมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.สามัคคีวิทยา    จ.ตาก
นางสาวณัฐธิดา ถนอมการ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางสาวทิพวรรณ ประรัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยคุ    จ.เชียงราย
นายกิตติ ดำสนิท
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา ทะมานนท์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสุขี จุ้ยศรีแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,351,684 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,564 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,416,108 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,254,961 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,240,477 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,160,890 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,087,064 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,037,880 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 966,946 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 947,661 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 933,638 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 894,975 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 886,407 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 01 ก.ย. 57
กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านดอนยาง | 01 ก.ย. 57
รพ.กส.ฝ่ายทันตกรรม ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาฟัน
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 01 ก.ย. 57
ประมวลผลรูปภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 7 ในวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 01 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรได้ 7 ทอง 2 เงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปี 2557
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 01 ก.ย. 57
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 01 ก.ย. 57
ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 01 ก.ย. 57
สรุปการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 01 ก.ย. 57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 01 ก.ย. 57
คำสั่งเวรกันยายน 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 01 ก.ย. 57
แจ้งทำสัญญา
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 01 ก.ย. 57
กิจกรรม English Camp 57
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน (โรงเรียนดีศรีตำบล) | 01 ก.ย. 57
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2557 วันที่ 22-26 กันยายน 2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 01 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
กำหนดการขอรับทุนสนับสนุนสาธารณประโยชน์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
การจำหน่ายนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
การจำหน่ายนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
โครงการผู้การชัชเข้าถึงคนอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ | 01 ก.ย. 57
แบบนิเทศการสอน
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 01 ก.ย. 57
เลื่อนการอบรมพัฒนาวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปี ๕๗ ร.ร.บ้านหัสคุณ เครือข่ายศรีบรรพต
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 01 ก.ย. 57
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
งานกีฬาจังหวัด 29 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 01 ก.ย. 57
กีฬาอำเภอโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 01 ก.ย. 57
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกประธานนักศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 01 ก.ย. 57
เกณฑ์การงานอาชีพ และหุ่นยนต์
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ย. 57
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารไม้ 2 ชั้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล | 01 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านลำดวน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26และอาคารเรียน สปช
โรงเรียนบ้านลำดวน | 01 ก.ย. 57
เกณฑ์สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ย. 57
เกณฑ์วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย กับกิจกรรมท้องถิ่น
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ย. 57
เกณฑ์ศิลป กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ย. 57
เกณฑ์ภาษาไทย คณิตศาสตร์
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ย. 57
เกณฑ์ปฐมวัย กับ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ย. 57
ใบรายงานตัวการแข่งขันวิชาการเครือข่าย2557
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ก.ย. 57
เข้าร่วมกิจกรรม National day ณ ศูนย์การศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 01 ก.ย. 57
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 ส.ค. 57
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เช้าวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มอบรางวัลให้กับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 ส.ค. 57
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 ส.ค. 57
สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๕
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 ส.ค. 57
บรรยากาศ ปลูกต้นเสลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 ส.ค. 57
บรรยากาศ การประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สายบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 ส.ค. 57
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน”
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 31 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.1-3
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ | 31 ส.ค. 57
โครงการครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์'57บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 31 ส.ค. 57
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ใส่เสื้อบาติก สีชมพู
โรงเรียนวังวิเศษ | 31 ส.ค. 57
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน นักเรียนแต่งกาย ชุดนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 31 ส.ค. 57
สี JBP เลือก ร.ร ป่ามะกรูด ร่วมโหวตให้รับกิจกรรมทาสีทั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 31 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ 1/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th