หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวนัฏฐิกา มหาโภคประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางรุ่งรัตน์ สามัญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
กลุ่ม : สายชั้นอนุบาล2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอรวรรณ พวงสิน
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
กลุ่ม : สายชั้นอนุบาล1
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
ดร.ธานี จันทร์นาง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวรุ่งตะวัน บัวแก้ว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ    จ.พังงา
นางสาววัชราพร วงมู้ดา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ    จ.พังงา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,417,876 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,674,407 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,520,481 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,450,694 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,301,333 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,252,164 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,196,182 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,114,259 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,081,419 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,029,488 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 990,650 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 989,069 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 950,657 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนาคม 59
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนาคม 59
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตุลาคม 58
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรกฎาคม 58
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรกฎาคม 58
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
สุพิชชา ขัตติยะมาน ตัวแทนนักเรียนอนุบาลสงขลา เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 26 พ.ย. 57
การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อม
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบตัวชี้วัดตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์เครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ร
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แก้ไขคำสั่ง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แก้ไขคำสั่ง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (วันวิทยาศาสตร์) ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รั
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย Kota Camp
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้อาเซียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แก้ไขคำสั่ง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แก้ไขคำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แก้ไขคำสั่ง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แก้ไขคำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ร
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
รับรางวัลการประกวดโรงเรียนสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนสายธรรม | 26 พ.ย. 57
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 26 พ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เรื่อง การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 26 พ.ย. 57
ต้อนรับโรงเรียนเล็กจาก อ.กำแพงแสน
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 26 พ.ย. 57
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย มอบถังขยะให้กับโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 26 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 26 พ.ย. 57
รับรางวัลสุดยอดครูดี
โรงเรียนสายธรรม | 26 พ.ย. 57
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เข้าร่วมกิจกรรม “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ต.
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 26 พ.ย. 57
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 พ.ย. 57
กำหนดการ การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือพระกุมารระดับปฐมวัย ครั้งที่ ๑๒
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 26 พ.ย. 57

โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 25 พ.ย. 57
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 25 พ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ 1/640 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th