หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวภัคจิรา ยอดหงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสิรินารถ โภคเตชสกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวพัชริญญา ร่วมพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวอัมพิกา ยอดแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวนฤมน ทองวิมล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,510,501 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,368,779 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,224,571 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,098 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,511,847 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,337,553 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,301,514 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,156,364 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,124,443 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,056,570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,871,418 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,869,679 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,798,817 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,782,032 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ครับ ซักซ้อมการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอุบัติภัยเพื่อความปลอดภัย ครับ
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา | 08 มิ.ย. 59
เข้าค่ายรักพงษ์ไพร 3-5 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 08 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 07 มิ.ย. 59
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 07 มิ.ย. 59
มอบเงินชดเชยเด็กหญิงเมธาวี เกตุแก้ว
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 07 มิ.ย. 59
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 07 มิ.ย. 59
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมร่วมเเสดงความยินดี...กับนายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 07 มิ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา จัดรายการ เสมาปริทัศน์ สพป.นศ. 2 สื่อสารการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 97.00 Mhz
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 มิ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ประธานการประกวดระเบียบแถว
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 มิ.ย. 59
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดโสมนัส ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดโสมนัส | 07 มิ.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน 2559
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา | 07 มิ.ย. 59
บัตรประชาชนเซ็นต์อย่างไร
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 06 มิ.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 06 มิ.ย. 59
ขอเลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 06 มิ.ย. 59
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
โรงเรียนสายชล | 06 มิ.ย. 59
กิจกรรมไหว้ครู 9 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแวง | 06 มิ.ย. 59
โรงเรียนขอขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลังคว้าแชมป์ถึง 2 รุ่น
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 06 มิ.ย. 59
เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 06 มิ.ย. 59
การนิเทศประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
แนวทางป้องกันควบคุมการใช้งบประมาณ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
การรายงานข้อมูลสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
แนวทางป้องกันอุบัติเหตุรถรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
มาตรการป้องกันเหตุไฟใหม้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
การจำหน่ายดอกพุทธรักษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
เชิญชวนส่ง"โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
การจัดประกวดแข่งขันภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
กิจกรรมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 มิ.ย. 59
แจ้ง .... !! เปิดให้บริการสระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 06 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (SAR)
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | 06 มิ.ย. 59
นักเรียนโรงเรียนสายธรรม เข้าแข่งขันเทควันโดเพชรบูรณ์แชมป์เปี้ยนชิฟ (เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ปี 2559
โรงเรียนสายธรรม | 06 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 06 มิ.ย. 59
คำสั่งเวรยามเดือน มิถุนายน 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 06 มิ.ย. 59
SAR โรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 06 มิ.ย. 59
ประกวดชื่ออาคารใหม่ รปค.15
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 06 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 มิ.ย. 59
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 05 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านพันเสา | 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 05 มิ.ย. 59
วารสารประจำเดือน มิถุนายน2559
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 04 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับคุณครูลีลาวดี คชาบาล
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 04 มิ.ย. 59
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึก
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 04 มิ.ย. 59
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 04 มิ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/641 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th