หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายนภพล พวงพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุกันดา พรหมนิล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นางจุฑามาศ โตพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู
ตำหแน่ง : หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,624,040 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,123,343 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,691,140 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,685,917 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,514,131 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,425,116 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,272,614 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,236,216 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,185,138 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,172,400 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,148,866 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10 มี.ค. 57
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ประกาศผลการเรียนนักเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2557
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 10 มี.ค. 57
การจับฉลากนักเรียนชั้น ป.1 เลื่อนจากวันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค. 57 เป็นวันที่ศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 10 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับเหรียญเงินระดับประเทศ ประจำการศึกษา 2556
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 10 มี.ค. 57
รายชื่อหนังสือปี2557
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 10 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนน้ำริดวิทยา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 10 มี.ค. 57
สารงาเงิน เดือนมีนาคม 2557
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 10 มี.ค. 57
ปฏิทินกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 10 มี.ค. 57
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 มี.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอที ทรูปลูกปัญญา
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 10 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจริยา เรืองวัฒนานนท์
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 10 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต | 10 มี.ค. 57
สาระการเรียนรู้ภาษไทย ได้จัดทำโครงงาน เรื่องการใช้ภาษาไทยใน facebook
โรงเรียนบ้านไชยราช | 10 มี.ค. 57
เชิญคณะครูและบุคลากรประชุมครั้งที่ 2/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 10 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 1/2557 (8 ม.ค. 2557)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 10 มี.ค. 57
“ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63(2)”-บรรยากาศสบายๆในเมืองทองฯ[19 ก.พ.57]
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 10 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผลการสอบเข้าเรียนต่อม.1 ร.ร.เชียงแสนวิทย์ฯ
โรงเรียนบ้านดอยจัน | 09 มี.ค. 57
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 09 มี.ค. 57
โครงการสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น | 09 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 8/2556 (11 ธ.ค. 2556)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 7/2556 (1 พ.ย.2556)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 6/2556 (9 ก.ย. 2556)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 5/2556 (24 ก.ค. 2556)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 4/2556 (28 พ.ค. 2556)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 3/2556 (13 พ.ค. 2556)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 2/2556 (1 มี.ค. 2556)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 1/2556 (8 ม.ค. 2556)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
การบริหารจัดการศึกษา เน้นคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 มี.ค. 57
แจ้งมาตรการในการพานักเรียนนักศึกษาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 57
การทำบุญผ้าป่าการศึกษา นำโดยท่านพระครูนิวิฐศรัทธาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม จ.ชลบุรี 1 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 08 มี.ค. 57
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 08 มี.ค. 57
โครงการสนองยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555-2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 08 มี.ค. 57
ผู้อำนวยการณัฏฐพรรับรางวัล ยอดสตรีศรีขอนแก่น
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 มี.ค. 57
เร่งตรวจสอบเอกสาร วชช.สงขลาพร้อมรับงานประกันฯ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 08 มี.ค. 57
ผ้าป่าการศึกษาและบุญประทายข้าวเปลือก
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 08 มี.ค. 57
ต้อนรับ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 08 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SM
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 08 มี.ค. 57
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนมีนาคม
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 08 มี.ค. 57
ร่วมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป.สพ.2
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 08 มี.ค. 57
สรุปรายงานการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 08 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านมรสวบจัดกิจกรรม Open house
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 07 มี.ค. 57
ประกาศรับเด็กเข้าเรียน
โรงเรียนวัดกะโสม | 07 มี.ค. 57
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 7 มีนาค
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 07 มี.ค. 57
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 07 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบการอ่านรายบุคคลของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 07 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 07 มี.ค. 57
ปฏิทินโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 07 มี.ค. 57
ดาวน์โหลดแบบบันทึกคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 29 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th