หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นางสุธิสา แจ่มจักษุ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายไชยธร ชาวเหนือ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    จ.นนทบุรี
นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,597,802 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,530,781 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,345,938 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,734,522 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,606,954 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,381,767 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,375,920 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,265,578 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,204,261 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,132,711 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,937,298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,904,130 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,871,738 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,845,417 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,833,336 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
15ก.ค.59แห่เทียนพรรษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 24 ก.ค. 59
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 24 ก.ค. 59
เยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 24 ก.ค. 59
ประกาศค่าเป้าหมายปฐมวัย58
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ | 24 พ.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน58
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ | 24 พ.ค. 58
ขอต้อนรับคุณครูคณิศร ทบด้าน "ด้วยความยินดียิ่ง"
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 ก.ค. 59
เฉลยข้อสอบ O-NET ปร 2558
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 24 ก.ค. 59
ทีมงานเพลงฉ่อย รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก นครปฐม
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 24 ก.ค. 59
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 24 ก.ค. 59
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - 3
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 23 ก.ค. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ศิลปะการละคร ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 23 ก.ค. 59
คู่มือการบริหารโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 23 ก.ค. 59
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ | 24 ส.ค. 58
รายงานการร้องเรียน ปี2558
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ | 12 พ.ค. 59
รายชื่อผู้บริจาคเงินทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 23 ก.ค. 59
คู่มือการบริหารงานบุคคลของ กศจ 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 23 ก.ค. 59
ผังขั้นปฎิบัติงานพัสดุ
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 23 ก.ค. 59
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 23 ก.ค. 59
คู่มือการสอบสวนข้อเท็จจริงระดับสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 23 ก.ค. 59
คู่มือการร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 23 ก.ค. 59
คู่มือการสอบสวนข้อเท็จจริงระดับสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 23 ก.ค. 59
แผนการควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ 2558
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ | 15 พ.ค. 59
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา2552
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 23 ก.ค. 59
การแข่งขันกีฬา- กรีฑา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 23 ก.ค. 59
ประเพณีแห่เทียนตำบลนาถ่อน 2559
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 23 ก.ค. 59
หัวข้อการประชุมคณะครูและบุคลากรประจำสัปดาห์ (25 ก.ค.2559)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 23 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ (7 สิงหาคม ไปใช้สิทธิกันนะ
โรงเรียนบ้านพันเสา | 22 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านพันเสา | 22 ก.ค. 59
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง งบ.อบจ.นนทบุรี เอก ดนตรีสากล
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 22 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านวังชุมพรร่วมรณรงค์ ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 22 ก.ค. 59
การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 22 ก.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 22 ก.ค. 59
รายละเอียดแนบท้ายประกาศซื้อหนังสือปี 2559
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 22 ก.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ ปี 2559
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 22 ก.ค. 59
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองคันนา
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 22 ก.ค. 59
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 22 ก.ค. 59
หนังสือรับรองเงินเดือน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 22 ก.ค. 59
ใบมอบฉันทะขอ กพ. 7
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 22 ก.ค. 59
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 22 ก.ค. 59
การเร่งรัดกรณีเงินขาดบัญชีฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 59
มอบรายงานประเมินคุณภาพ NT. ป.๓
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 59
ให้บริการวัคซีนนักเรียนประถม ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 59
กิจกรรมเข้าพรรษาวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 ก.ค. 59
บริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 22 ก.ค. 59
ร่วมการประชุมสัมมนาส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 ก.ค. 59
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 22 ก.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 22 ก.ค. 59
คู่มือการร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 22 ก.ค. 59
กำหนดการตั้งกองผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านโชคเจริญ(รวมศิษย์เก่า)
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ | 21 ก.ค. 59
การนำเสนอ ความรู้การจัดสหกรณ์ในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 21 ก.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/658 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th