หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นายสุทรรศน์ สระทองยอด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เมตตาวิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ตำหแน่ง : ครูภาษาอังกฤษอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวอุทุมพร ไศลบาท
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.1/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,445,122 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,049,288 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,988,217 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,928,308 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,868,468 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,685,265 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,491,789 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,430,898 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,424,151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,359,133 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,314,434 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,273,378 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,244,969 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่าย CEO ทักษิณกันทรารมย์
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 30 ก.ค. 57
ผลรประกวดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 30 ก.ค. 57
ด่วนประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ7ชั้น ร.ร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 30 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมใจกันบริจาคเงิน สร้างพระราชินยานุสาวรีย์ (รูปจากเทพศิรินทร์สมุทรปราการ)
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 30 ก.ค. 57
Calm Music Peaceful Songs: Most Relaxing Music, New Age for Meditation
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 30 ก.ค. 57
ต้อนรับครูอนุบาล
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ | 30 ก.ค. 57
การเข้าค่ายศิลปะนักเรียนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 30 ก.ค. 57
โครงการปลูกมะนาวแป้นพิจิตร จำนวน 100 ต้น
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 30 ก.ค. 57
มอบเสื้อขาว
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 30 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 30 ก.ค. 57
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ จัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 30 ก.ค. 57
ประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 30 ก.ค. 57
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 30 ก.ค. 57
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 30 ก.ค. 57
ข้อมูลโรงเรียนสุจิต
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร | 30 ก.ค. 57
25 กรกฏคม 2557 โรงเรียนบ้านทรงธรรมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการเดินขบวนพาเหรด ณ อบต.ทรงธรรม
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 30 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ ทางโรงเรียนได้จัดงานวันภาษาไทยและการประกวดนักร้องลูกทุ่งในแต่ละดับชั้น
โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ | 30 ก.ค. 57
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 30 ก.ค. 57
โครงการศึกษาดูงาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 30 ก.ค. 57
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 30 ก.ค. 57
ชากังลาว สวิมมิ่ง จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดคลิก
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 30 ก.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 30 ก.ค. 57
การประเมินประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนดี Happy School
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 30 ก.ค. 57
ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน
โรงเรียนพลับพลาไชย | 29 ก.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนพลับพลาไชย | 29 ก.ค. 57
ตำรวจทางหลวงจัดอาสายุวชนตำรวจ อบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนพลับพลาไชย พร้อมมอบเสื้อ
โรงเรียนพลับพลาไชย | 29 ก.ค. 57
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 29 ก.ค. 57
ผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายฯบ้านเหลื่อม 1
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 29 ก.ค. 57
ประชุมเพื่อติดตาม มอบหมาย ภาระหน้าที่งานต่างๆ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 29 ก.ค. 57
"ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 29 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 29 ก.ค. 57

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 29 ก.ค. 57
"ชวนหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง"ระดับชั้นอนุบาล 1-3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 29 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 29 ก.ค. 57
อบรมการใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูม
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเข้ารับรางวัลโรงเรียนภาษาไทยดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 29 ก.ค. 57
รายงานผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เรียนรู้งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 29 ก.ค. 57
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Amazitng Khlonglan ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึก
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 29 ก.ค. 57
6 สิงหาคม 2557 ประเมินติดตามและประเมินผล แผน SBMLD
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
1 สิงหาคม 2557 ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนกุดครองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบศีรีขัน เขต 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้มีการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 29 ก.ค. 57
1 สิงหาคม 2557 กีฬากลุ่มเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
โรงเรียนวังวิเศษ | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านวังดิสอ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านวังดินสอ
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 29 ก.ค. 57
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 29 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
โรงเรียนดงบังวิทยา | 29 ก.ค. 57
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 28 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์(งบบริจาค)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 28 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/579 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th