หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายณรงค์ ภาคภูมิ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางสาวทัดดาว แซ่ลิ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียนวัดแสนสุข
ร.ร.วัดแสนสุข    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นาย ประมวน วรรณกุล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวพัทยา ปรือปรัง
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลาการทางการศึกษา
ร.ร.กุญชรศิรวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
นายสุชาติ คงสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,440,086 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,751,549 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,543,060 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,487,663 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,325,363 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,307,786 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,224,267 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,150,819 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,115,438 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,050,335 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,011,152 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,008,144 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 985,325 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศปิดการเรียนการสอน ๒๖ พ.ย. ๕๖
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 25 พ.ย. 56
ครูใหม่ย้ายมาสอนที่โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 25 พ.ย. 56
กำหนดการสอบ O-NET ปี 2557
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม | 25 พ.ย. 56
โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมเรียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 25 พ.ย. 56
25 พฤศจิกายน วันสากลเพื่อการขจัดความรุนแรงที่กระทำต่อสตรี
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 25 พ.ย. 56
ทัศนศึกษามุกดาหาร
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 25 พ.ย. 56
ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น 6 ห้องเรียน วันที่ 4 ธันวาคม 255
โรงเรียนวัดคลองชัน | 25 พ.ย. 56
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 -12
โรงเรียนวัดคลองชัน | 25 พ.ย. 56
ทัศนศึกษา
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 25 พ.ย. 56
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ | 25 พ.ย. 56
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 25 พ.ย. 56
ผลการแข่งขันงานศิลป 63
โรงเรียนชุมชนโนนแดง | 25 พ.ย. 56
รางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 25 พ.ย. 56
รางวัลแข่งทักษะวิชาการระดับนานาชาติ 2556
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 25 พ.ย. 56
วันวชิราวุธ
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 25 พ.ย. 56
ครูมานิตย์บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียน รร.บ้านเมืองเก่าฯ
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 25 พ.ย. 56
แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม)
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม | 25 พ.ย. 56
สรุปรายการการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม | 25 พ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนชุมชนโนนแดง | 25 พ.ย. 56
คุณลักษณะครูวิชาชีพที่มีคุณภาพ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 25 พ.ย. 56
สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 63
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 25 พ.ย. 56
เปิดรับสมัคร สอบบรรจุ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อปท.) ทางอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 25 พ.ย. 56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ.โรงเรียนโพธิแสน
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา | 25 พ.ย. 56
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ 25 พย 56
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 25 พ.ย. 56
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น วันที่ 25 พ.ย 56
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 25 พ.ย. 56
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาที่ปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 25 พ.ย. 56
แบบกรอกคะแนนยกระดับ
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 25 พ.ย. 56
20-22 พฤศจิกายน 2556 การแข่งขันกีฬากลุ่มท่าขุนรามเกมส์ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 25 พ.ย. 56
ต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนบ้านดอยจัน | 25 พ.ย. 56
สารดอกกระเจียวสัมพันธ์
โรงเรียนนามลวิทยาคาร | 24 พ.ย. 56
หนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทงสุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 24 พ.ย. 56
เสนอผลงาน OBEC AWARDS ที่เชื่อมโยงกับศรีบรรพตโมเดล
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 24 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56 ท่านผอ.พรเทพ ศรีภูธร ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทงที่อบต.เชียงย
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 24 พ.ย. 56
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 24 พ.ย. 56
ประกาศหยุดเรียนในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๖
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 24 พ.ย. 56
การสอบธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๕๖ สนามสอบโรงเรียนวัดบึงเหล็ก
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 24 พ.ย. 56
สรุปการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 24 พ.ย. 56
ประกาศปิดโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 24 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับทีมแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - 3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 24 พ.ย. 56
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ภายใต้งบประมาณการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 23 พ.ย. 56
20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ประเมินสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 23 พ.ย. 56
สโมสรโรตารี่ อุบล บริจากเครื่องกรองน้ำ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 23 พ.ย. 56
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 23 พ.ย. 56
โรงเรียนบ้านบงได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ) ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านบง | 23 พ.ย. 56
คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 5 ธันวา เฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 พ.ย. 56
ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 23 พ.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 23 พ.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 23 พ.ย. 56
กำหนดการพิธิเปิดธนาคารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 23 พ.ย. 56
โรงเรียนวังวิเศษ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ ระดับประเทศ 2 รายการ
โรงเรียนวังวิเศษ | 23 พ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th