หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายพิชิต เอมศิริ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ตำหแน่ง : ครูประชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอรชา ทัศนบุตร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นางสาวนิโรบล อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นายไพฑูรย์ ฉัตรชมภู
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.2
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาววัชราภรณ์ อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,560 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,488 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,369,607 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,152,292 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,104,839 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,085,176 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,033,972 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 927,010 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 920,968 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 886,393 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 871,686 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 855,685 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 821,539 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุมพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะด้าน ICT ของนักเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 03 ส.ค. 56
การนิเทศแบบเต็มพิกัด
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 03 ส.ค. 56
ผลการประเมินคัดกรองโรงเรียน ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู | 03 ส.ค. 56
สรุปการแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับโซนอำเภอเวียงแก่น
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 03 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัคร 08/08/56)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 03 ส.ค. 56
สรุปรายการที่โรงเรียนบ้านห้วยคุได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับเขต
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 03 ส.ค. 56
ประกาศโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๕๖) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาส
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 03 ส.ค. 56
สช. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 03 ส.ค. 56
เชิญครูโรงเรียนเอกชนร่วมอบรม MS EXCEL 2010 วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ฟรี!!!!
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 03 ส.ค. 56
สพป.นศ.2 ขยายเครือข่ายโรงเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยร่วมกันจัดทำแผนแ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 56
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 02 ส.ค. 56
แข่งขันกีฬาคณะสี 6-9 ส.ค.56
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Kururatrangsarit School สพม. 8 | 02 ส.ค. 56
เชิญชวนผู้ปกครอง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 02 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ | 02 ส.ค. 56
มุมครู
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ส.ค. 56
ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ส.ค. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมมอบวูดแบดจ์ 2 ท่อนและ 3 ท่อนแก่ผู้บริ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกตามโครงการงบประมาณงบวิกฤต
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 02 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 02 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 02 ส.ค. 56
การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนกับเจ้าของภาษา
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย | 02 ส.ค. 56
สรุปรายงานการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 02 ส.ค. 56
การ์ดวันแม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 02 ส.ค. 56
กำหนดการ ประเิิมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ระหว่างภาคเรียนที่ 1/ 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 02 ส.ค. 56
โครงการตลาดพอเพียง(ตลาดนัดเกษตร) วันจันทร์ที่5 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 02 ส.ค. 56
คำสั่งแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียน ceo ทักษิณกันทรารมย์
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 02 ส.ค. 56
รายชื่อครูที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ "ปี 2556 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 02 ส.ค. 56
รายการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียน ceo ทักษิณกันทรารมย์
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 02 ส.ค. 56
ด่วน ทางเครือข่ายแก้วมุกกดาหาร ได้กรอกข้อมูลตัวแทนกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบด้วย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 02 ส.ค. 56
การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ ฆ้องชัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 02 ส.ค. 56
การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง
โรงเรียนอักษรศิลป์ | 02 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ เวรประจำเดือนสิงหาคม ออกแล้วให้เข้าไปดูได้ที่เมนูตาราง เวรประจำเดือน
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 02 ส.ค. 56
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 02 ส.ค. 56
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน จากศูนย์กีฬาบางขุนเทียน
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 02 ส.ค. 56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ขอจัดซื้อพัสดุและใบเบิกพัสดุ ได้ที่ เมนูดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคะ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 02 ส.ค. 56
2 สิงหาคม 2556 ประเมินโรงเรียนตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 02 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมสลิปเงินเ
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 02 ส.ค. 56
26 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนยางคำพิทยาคมประเมินภายในจากกรรมการสพม.25
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 02 ส.ค. 56
ครูเพ็ง และ ครูมานะ นำทีมกร๊ฑาหนองแม่แตง คว้า 5 ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 02 ส.ค. 56
ด.ช.วธัญญู อาจศัตรู เป็นตัวแทน สพป. กพ. เขต 1 แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษระดับกลุ่มจังหวัด ตาก นครสว
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 02 ส.ค. 56
โครงการยาเสพติดโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ | 02 ส.ค. 56
ประกาศ ปิด - เปิด วันฮารีรายออีดิลฟิตร์
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 02 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม | 02 ส.ค. 56
ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองอาคารเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 9 สิงหาคม 2556
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 02 ส.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
โรงเรียนสายชล | 02 ส.ค. 56
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 ส.ค. 56
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ | 02 ส.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 02 ส.ค. 56
1 ส.ค. 56 ท่านผอ.พรเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาเซียนร่วมใจบรูณาการ 8 กลุ่มสาระ ณ โรงเรียนบ้านเชียงย
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 02 ส.ค. 56
การติดตาม นิเทศการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 02 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th