หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางอัมรา โชตินาเสียว
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนา พันธะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางปราณี ทินราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสาวมัถชุรี ตุนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสุชิลา สิทธิไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,580,618 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,041,062 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,656,240 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,652,337 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,465,385 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,396,403 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,267,275 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,242,779 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,159,190 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,145,480 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,144,308 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,116,770 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 57
เหรีญทองชนะเลิศ ประติมากรรมนูนต่ำ ป.๑-๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ นครพนม
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ก.พ. 57
ชนะเลิศประกวดวาดภาพระบายสีงานนิทรรศการนิพิธศิลปทัศนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๓๐-๓๑ ม.ค.๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ก.พ. 57
การจ้างอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 27 ก.พ. 57
เวรประจำเดือนมีนาคม 57
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 57
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 27 ก.พ. 57
การเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. 27 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 27 ก.พ. 57
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานและความพร้อมทางการเรียน ชั้นป.1 และ 4 ห้อง ESM
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 57
26ก.พ 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 26 ก.พ. 57
ประชุมแนวทางการประเมินการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 26 ก.พ. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 26 ก.พ. 57
แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 26 ก.พ. 57
ขอเเสดงความเสียใจต่อครอบครัวแสงบุดดี ต่อการจากไปของ คุณครูสุวิมล แสงบุดดี ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 26 ก.พ. 57
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นเนิร์สเซอรี่,อนุบาล,ประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึก
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 26 ก.พ. 57
ร่าง TOR การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ข(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ก.พ. 57
แข่งขันหัตกรรม 55
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 | 26 ก.พ. 57
โครงการตอบปัญหาธรรมมะ"ทางก้าวหน้า' ครั้งที่ 32
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 26 ก.พ. 57
การแข่งคณิตคิดเร็วชิงแชร์ภาคเหนือ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 26 ก.พ. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารเข้ารับประเมินโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเราปีที่ 9
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 26 ก.พ. 57
เก็บตกลูกเสือเนตรนารีสามัญ ภาค 2
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 26 ก.พ. 57
ตารางสอบปลายภาค 2/2556
โรงเรียนปากชมวิทยา | 26 ก.พ. 57
เก็บตกเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เครือข่ายดมเทพรักษา
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 26 ก.พ. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ระดมงาน พร้อมรับการประเมินฯ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 26 ก.พ. 57
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนปากชมวิทยา | 26 ก.พ. 57
ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนปากชมวิทยา | 26 ก.พ. 57
อบรมหลักสูตรท้องถิ่น
โรงเรียนปากชมวิทยา | 26 ก.พ. 57
ร่วมต้อนรับและบูชาสักการะพระยาเชียงฆะบุรี
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 26 ก.พ. 57
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป. 5-6 วันที่ 7 มี.ค. 57 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 ก.พ. 57
กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน ลูกเสือ – ยุวกาชาด คลิกดูรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 ก.พ. 57
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 26 ก.พ. 57
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.พ. 57
ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ร้านค้า ร .ร.บ้านหนองไผ่ ปีการศึกษา 2556(26/02/56)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 26 ก.พ. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 26 ก.พ. 57
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นม.4 โปรแกรม อังกฤษ-คณิต ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 26 ก.พ. 57
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นม.4 โปรแกรม วิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.พ. 57
วันที่ 6-8 ก.พ.2557 บุคลากรทัศนศึกษา จ.กาญจนบุรี กับ กพศ.กู่ดู่
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ | 26 ก.พ. 57
สอบ LAS วันที่ 28 ก.พ. 2557
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ | 26 ก.พ. 57
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นม.1 โปรแกรม Intensive ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.พ. 57
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นม.1 โปรแกรมธรรมดา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.พ. 57
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นป.1 โปรแกรม EMI ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.พ. 57
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นป.1 โปรแกรม Intensive ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.พ. 57
โรงเรียนคีรีวัฒนา รับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล 26 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 26 ก.พ. 57
สอบปลายภาค 2/2556 วันที่ 3-5 มี.ค.57
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 26 ก.พ. 57
งานตะโกบาน ณ ลานทุ่ง (Open House) วันที่ 26 ก.พ.57
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 26 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านปากเหมืองรับสอนเสริมพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศ
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 26 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) | 26 ก.พ. 57
กำหนดการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองพะวา | 26 ก.พ. 57
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ กิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำ ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/683 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th