หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวจุฑาภรณ์ ไชยมาตร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวศรินทร์ญา ภูมิทอง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นส สุธาสีนี
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวฐานิตา ชุมแก้ว
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางณัฏฐนันธ์ เรืองรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,381,836 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,150,208 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,092,352 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,574,300 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,399,437 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,298,319 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,198,715 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,111,262 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,999,804 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,964,554 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,829,919 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,795,280 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,758,794 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,713,191 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 มี.ค. 59
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 24 มี.ค. 59
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ2)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 24 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 มี.ค. 59
ประกาศ การจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 24 มี.ค. 59
สอบเข้าเรียนระดับมัธยมปีที่ ๑ (ม.๑)
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 24 มี.ค. 59
แก้ผลการเรียน 0 , ร นักเรียนมัธยม ๑ และ ๒
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 24 มี.ค. 59
ประกาศ เรื่องรับนมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 24 มี.ค. 59
กำหนด ประกาศผลสอบ ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 มีนาคม 2559
โรงเรียนวัดเชิงเลน | 24 มี.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 มี.ค. 59
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 23 มี.ค. 59
เปิดบ้านรับการศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 23 มี.ค. 59
กศน. เคลื่อนที่สู่ยางกลัดใต้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 23 มี.ค. 59
นักเรียนเข้าดูเกรดได้แล้วนะครับ
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 23 มี.ค. 59
สรุปผลการประเมินต่อการจัดโครงการ
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 23 มี.ค. 59
รูปแบบ CIPP MODEL
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 23 มี.ค. 59
CIPP MODEL
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 23 มี.ค. 59
กิจกรรม DAY CAMPเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันจันทร์ที่21 มีนาคม 2559
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 23 มี.ค. 59
กิจกรรม OPEN HOUSE ในวันที่ อาทิตที่ 20 มีนาคม 2559
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 23 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธุ์รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 23 มี.ค. 59
โรงเรียนมัธยมท่าแคลงรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง | 22 มี.ค. 59
ม.44 ล้างบางผู้ทรงอิทธิพลในเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 22 มี.ค. 59
ประกาศผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 22 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนเข้าใหม่) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 22 มี.ค. 59
รายละเอียดเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนและค่าใช้จ่ายการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 22 มี.ค. 59
การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
เสนอหนังสือและสื่อตามแนวคิด BBL
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
ขอเชิญร่วมงาน "บัณฑิตน้อย"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
การอยู่เวรของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
แจ้งประกาศจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
รายละเอียดคำสั่ง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 22 มี.ค. 59
รายละเอียดคำสั่ง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 22 มี.ค. 59
นักศึกษาสาขาปฐมวัยออกฝึกงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพา 22 มีนาคม 2559
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 มี.ค. 59
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 มี.ค. 59
ทัศนศึกษาแหล่งเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 มี.ค. 59
๑ ปีการศึกษา "ด้วยรักและผูกพัน"
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 มี.ค. 59
วิทยาลัยพยาบาลทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาล
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 22 มี.ค. 59
Satit Science Kids Camp ครั้งที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 22 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัคร ครูต่างชาติ (รอบ2)
โรงเรียนเสิงสาง | 22 มี.ค. 59
ประกาศผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ระดับปฐมวัย
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 22 มี.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เลื่อนการรายงานผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.abpl.ac.th
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 22 มี.ค. 59
ประกาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติดต่อรับเอกสารจบการศึกษาและวารสาร 31 มีนาคม 2559
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 22 มี.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานวันคืนสู่เหย้าชาวเขียว-ขาว 2560
โรงเรียนบางลายพิทยาคม | 22 มี.ค. 59
สุดยอดวงลูกทุ่งโรงเรียนบางลายพิทยาคม
โรงเรียนบางลายพิทยาคม | 21 มี.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานวันคืนสู่เหย้าชาวเขียว-ขาว 2559
โรงเรียนบางลายพิทยาคม | 21 มี.ค. 59
ต้อนรับครูใหม่ครูสุธีนุช เพ็ชรรัตน์ 28 มีนาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 21 มี.ค. 59
ชุดการแสดงเพลงฉ่อยของโรงเรียน ในงานของ รพ.เลาขวัญ ๑๖ มีค. ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 21 มี.ค. 59
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 21 มี.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/637 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th