หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายวิภาค จันทร์เงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางธนัญญา เจียมศรีพงษื
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวสุนันทา สุวินัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งส่าย    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,564,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,994,432 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,636,299 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,629,659 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,443,441 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,380,282 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,250,447 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,219,770 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,133,829 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,117,303 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,113,042 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,093,726 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 13 ก.พ. 57
กิจกรรมวัวันมาฆบูชา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 13 ก.พ. 57
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 13 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนบ้านวังลำ | 13 ก.พ. 57
วันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านวังลำ | 13 ก.พ. 57
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 13 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 13 ก.พ. 57
การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ | 13 ก.พ. 57
ไม่ต้องป่วย...อีกแล้ว Never be sick again
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 13 ก.พ. 57
ผลการคัดเลือกการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนสายเพชรศึกษา | 13 ก.พ. 57
ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 13 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาที่ได้รับรางวัลในการประกวดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 13 ก.พ. 57
คณะครูโรงเรียนเลาหจิตรเข้าร่วม การประกวดสื่อนวัตกรรม และตลาดนัดแรงงาน สมาคมโรงเรียนเอกชนลำพูน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 13 ก.พ. 57
คณะครูโรงเรียนเลาหจิตรเข้าร่วม การประกวดสื่อนวัตกรรม และตลาดนัดแรงงาน สมาคมโรงเรียนเอกชนลำพูน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 13 ก.พ. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนปากชมวิทยา | 13 ก.พ. 57
ทัศนศึกษา
โรงเรียนปากชมวิทยา | 13 ก.พ. 57
รวมพลังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 14 เม.ย 57
โรงเรียนปากชมวิทยา | 13 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านจันลม ได้นำนักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดราชบุรี-เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านจันลม | 13 ก.พ. 57
เกร็ดความรู้วันวาเลนไทน์
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 13 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) | 13 ก.พ. 57
ผลการสอบกลางภาคนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาคเรียนที่ 2 / 2556
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 13 ก.พ. 57
แจ้งคุณครูเพื่อทราบ
โรงเรียนวังวิเศษ | 13 ก.พ. 57
การประเมินติดตาม เพศวิถีในสถานศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ | 13 ก.พ. 57
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนวังวิเศษ | 13 ก.พ. 57
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามิตซูบิชิ 2 นิ้ว บ่อปลาและแปลงสาธิตการเกษตร สนับสนุนงบฯโดยคุณทิพากร ช้างมิ่ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 13 ก.พ. 57
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ.2557 คณะครูนักเรียนเวียนเทียน ณ วัดหนองไผ่ เนื่องในวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 13 ก.พ. 57
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์ ณ บ้านตะโก อ.ห้ว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 13 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านน้อย | 12 ก.พ. 57
เรื่องง่ายๆ ที่วัยรุ่นควรรู้
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 12 ก.พ. 57
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจาก สสจ.ระยองตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพขร
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 12 ก.พ. 57
ประกาศผลการแข่งขันงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2014
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 12 ก.พ. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 12 ก.พ. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 12 ก.พ. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom) ครั้งที่ 2
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 12 ก.พ. 57
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) | 12 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า โรงเรียนเมืองลีฯ ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 57
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี | 12 ก.พ. 57
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพุทธบุตร เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมวันมาฆบูชา!
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 12 ก.พ. 57
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้น (เอกสารหมายเลข8)
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 13 ก.พ. 58
C.W.K. Open House To ASEAN
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 12 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 12 ก.พ. 57
การวัดและประเมินผลประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 12 ก.พ. 57
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 12 ก.พ. 57
น้องอนุบาลทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลาและไอด์โดม
โรงเรียนสายเพชรศึกษา | 12 ก.พ. 57
ประวัติวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านเขาขาด | 12 ก.พ. 57
ประวัติวันวาเลนไทน์
โรงเรียนบ้านเขาขาด | 12 ก.พ. 57
ประกาศเรื่องปิดเปิดโรงเรียน
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 13 มี.ค. 58
แจ้งกำหนดการวันปัจฉิมนักเรียนอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 12 ก.พ. 57
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรีย
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 12 ก.พ. 57
กำหนดการสอบวัดผลปลายปี / ปลายภาคเรียน
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 12 ก.พ. 57
กำหนดการสอบ LAS ของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 12 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/678 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th