หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นาสาวสุภาวดี กลั่นประโคน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่มโพธิ์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอุบลวัลย์ ภิบาลวงษ์
ตำหแน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร.ตอรุพงษ์ รายพิมาย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
นายชาติชาย ลักขษร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวยุพรรณี มูลดับ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
นางนวนันท์ ถาวงษ์กลาง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,341,088 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,308,383 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,363,312 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,147,318 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,085,881 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,075,943 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,027,041 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 915,709 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 910,050 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 874,917 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 862,480 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 849,174 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 814,858 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ด่วน ทางเครือข่ายแก้วมุกกดาหาร ได้กรอกข้อมูลตัวแทนกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบด้วย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 02 ส.ค. 56
การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ ฆ้องชัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 02 ส.ค. 56
การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง
โรงเรียนอักษรศิลป์ | 02 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ เวรประจำเดือนสิงหาคม ออกแล้วให้เข้าไปดูได้ที่เมนูตาราง เวรประจำเดือน
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 02 ส.ค. 56
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 02 ส.ค. 56
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน จากศูนย์กีฬาบางขุนเทียน
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 02 ส.ค. 56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ขอจัดซื้อพัสดุและใบเบิกพัสดุ ได้ที่ เมนูดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคะ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 02 ส.ค. 56
2 สิงหาคม 2556 ประเมินโรงเรียนตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 02 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมสลิปเงินเ
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 02 ส.ค. 56
26 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนยางคำพิทยาคมประเมินภายในจากกรรมการสพม.25
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 02 ส.ค. 56
ครูเพ็ง และ ครูมานะ นำทีมกร๊ฑาหนองแม่แตง คว้า 5 ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 02 ส.ค. 56
ด.ช.วธัญญู อาจศัตรู เป็นตัวแทน สพป. กพ. เขต 1 แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษระดับกลุ่มจังหวัด ตาก นครสว
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 02 ส.ค. 56
โครงการยาเสพติดโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ | 02 ส.ค. 56
ประกาศ ปิด - เปิด วันฮารีรายออีดิลฟิตร์
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 02 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม | 02 ส.ค. 56
ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองอาคารเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 9 สิงหาคม 2556
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 02 ส.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
โรงเรียนสายชล | 02 ส.ค. 56
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 ส.ค. 56
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ | 02 ส.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 02 ส.ค. 56
1 ส.ค. 56 ท่านผอ.พรเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาเซียนร่วมใจบรูณาการ 8 กลุ่มสาระ ณ โรงเรียนบ้านเชียงย
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 02 ส.ค. 56
การติดตาม นิเทศการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 02 ส.ค. 56
เชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ)
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 02 ส.ค. 56
ฟาร์มเฮาส์สคุูลทัวร์ เพื่อชีวิตสดใหม่ ตลอด ตลอด
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 01 ส.ค. 56
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เป็น"โรงเรียนระดับเพชร" ในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานต้านยาเสพติด QAD
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 01 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ & AEC
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง | 01 ส.ค. 56
การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนในงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 01 ส.ค. 56
ฝนตกหนัก กำแพงหน้าป้ายพัง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 01 ส.ค. 56
เกียรติบัตรธรรมศึกษา ปี 2555
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 01 ส.ค. 56
กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 01 ส.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันและตารางการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 01 ส.ค. 56
วันที่ 12 สิงหาคม 2556
โรงเรียนบ้านไม้ขาว | 01 ส.ค. 56
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม | 01 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันการงานอาชีพ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันนาฏศิลป์
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ส.ค. 56
ผลกการแข่งขันดนตรี
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันศิลปะ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 ส.ค. 56
ผอ.ศึกษาดูงาน สิงคโปร์
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 01 ส.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12 สิ
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 01 ส.ค. 56
เชิญชวนนักเรียน รร.วัดราษฎร์บำรุงร่วมทำกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 01 ส.ค. 56
นมัสการพระเจ้า เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 01 ส.ค. 56
โครงการพัฒนาผู้บริหาร-ครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2556 จาก สช.
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 01 ส.ค. 56
โครงการฟุตบอลอินดอซอคเกอร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 ส.ค. 56
ถ้วยรางวัลการแข่งขันเทควันโด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ แชมเปี้ยนชิพ 2556
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 01 ส.ค. 56
ครูตำรวจ D.A.R.E
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 01 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุม
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 01 ส.ค. 56
กว่าจะมาเป็นห้อง ICT ของโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 01 ส.ค. 56
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) | 01 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th