หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวหทัยทิพย์ กล้าณรงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสันทัด ณิชากรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผงงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายวิมล วังกรานต์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายอานนท์ อินทวงษ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,981,413 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,900,253 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,624,428 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,601,121 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,326,717 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,159,664 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,018,681 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,938,180 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,924,901 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,677,011 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,655,727 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,601,705 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,601,512 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,567,390 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,796 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,439,803 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556และ 2557
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ | 04 ส.ค. 58
น้องอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา ณ ไอซ์โดม หาดใหญ่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 04 ส.ค. 58
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 13 -18 สิงหาคม 2558 คลิกดูกำหนดกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 04 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในวันที่ 12 กันยายน 2558
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 04 ส.ค. 58
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คลิกดูกำหนดกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 04 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพกา
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 04 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านวังรี | 03 ส.ค. 58
คำถามหนังสือกิจการอัครสาวก(ไบเบิลคอนเทสต์58) ม.สิทธิชัย
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 03 ส.ค. 58
เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ (SAR57)
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | 03 ส.ค. 58
กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2558
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 03 ส.ค. 58
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดอนศักดิ์ (ผดุงวิทย์) จ.สุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2558
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 03 ส.ค. 58
เข้าร่วมการอบรม ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | 03 ส.ค. 58
เผยแพร่งานวิจัยชั้นเรียน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 03 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ(ต่อ)
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 03 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 03 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 03 ส.ค. 58
คู่มือประชาชน ตามพระราชดำรัสการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 03 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 03 ส.ค. 58
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ผ่านการประเมิน สมศ. รอบสาม ระดับปฐมวัย ได้ 91 คะแนน ระดับดีมาก
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (งบประมาณปี ๒๕๕๗)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 03 ส.ค. 58
ยินดีต้อนรับ "ครูเวคินทร์ จูฑานุวงศ์"
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอใช้บริการด้าน
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอใบแทนเอกสารกา
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอเทียบโอนผลการ
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชเรื่องการลาออก
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอผ่อนผันเด็กเข
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอย้ายออกนักเรี
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 ส.ค. 58
แต่งตั้งครู ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอย้ายเข้าเรียน
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ เรื่องการรับนักเรียน
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 ส.ค. 58
สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
ส่งข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาสายตา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
เผยแพร่โครงการประกวดคลิปวิดิโอ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การสัมมนาและนำเสนอบทความวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การจัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน โรงเรียนบ้านตะโนน
โรงเรียนบ้านตะโนน | 03 ส.ค. 58
ผู้บริหารมอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กหญิงอาลีนา ทองทราย
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 03 ส.ค. 58
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาหบูชา ณ วัดมณ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 29 ก.ค. 58
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 03 ส.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/597 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th