หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายเกรียงไกร บุญศรีสุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางนุชนารถ สุขเป็ง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวจันทรประภา ดวงประภา
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้่ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวนิภา บรรณาลัย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสุจิตรา แพงชารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางเยาวรัตน์ เกษสร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,069,446 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,674,875 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,453,938 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,811,799 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,688,903 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,464,449 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,405,393 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,368,041 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,238,103 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,200,385 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,938,176 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,934,727 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,925,557 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,876,345 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เชิญร่วมงาน มุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณ
โรงเรียนวัดก้างปลา | 29 ส.ค. 59
พิธีเปิดอาคาร DKT Coffee shop
โรงเรียนด่านขุนทด | 29 ส.ค. 59
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 29 ส.ค. 59
แจ้งคณะครูโรงเรียนบ้านมรสวบ เรื่องโครงการระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 29 ส.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนปฐมวัยที่โรงเรียนสันป่าสักวิทยา จังหวั
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 29 ส.ค. 59
ส่งนักเรียนร่วมประกวดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 29 ส.ค. 59
นิเทศติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 29 ส.ค. 59
กำหนดการสมัครสอบ วัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 28 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านโจรก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโจรก | 27 ส.ค. 59
วาดภาพอควอเรียมศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
แชมป์วอลเลย์บอลหญิง วิทยุการบินฯ ปี 2559
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 27 ส.ค. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมเสวนาโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Special 2 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Special 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Thai 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Social 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Science 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน preschool 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน pilotobec 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Physical 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Math 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน job 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขันงาน Eng 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน art 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Acticity 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
ใบสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
ชมรมกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กระทบไหล่ทีมชาติไทย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
วันที่ 26 ส.ค. 2559 ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด อบรมโครงการพัฒนาความรู้และ รณรงค์ การจ
โรงเรียนแม่สอด | 26 ส.ค. 59
วันที่ 26 ส.ค 2559 สพป. ตาก เขต2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสร้างวินัยทางการเงิ
โรงเรียนแม่สอด | 26 ส.ค. 59
ยินดีกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ระดับSCQA
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 ส.ค. 59
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ป.1-6
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 26 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) | 26 ส.ค. 59
พิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 26 ส.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถวายภัตตาหารเพล
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม “KOTA PROMP เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการ การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาร
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการกีฬาศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียน งานมหกรรมวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การนิเทศเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมปัญญา พัฒนารักการอ่าน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งครูเวรประจำวันในวันราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/668 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th