หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางปิยรัช เจริญศิลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ตำหแน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวอ้อยทิพย์ เนตรทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
อาบูบากาศ ผอมเขียว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,773,859 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,254,583 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,768,050 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,750,471 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,635,583 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,509,013 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,462,566 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,331,759 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,272,193 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,252,854 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,233,903 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,162,046 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,095,161 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รูปแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ปี 2557
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 01 เม.ย. 57
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครู
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 01 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 01 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 (ความสามารถพิเศษ)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 01 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 01 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 01 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 01 เม.ย. 57
ข่าวบัญชีสำรองสอบเข้า ม.1 ร.ร.มุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 เม.ย. 57
ข่าวประกาศผลการสอบเข้า ม.1 ร.ร.มุกดาหาร นอกเขตบริการ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 เม.ย. 57
ข่าวประกาศผลการสอบเข้า ม.1 ร.ร.มุกดาหารในเขตบริการ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 01 เม.ย. 57
สารงาเงิน เดือนเมษายน 2557
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 01 เม.ย. 57
รายงานผลการทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 01 เม.ย. 57
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 01 เม.ย. 57
กิจกรรมอำลาสถาบัน
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 01 เม.ย. 57
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 01 เม.ย. 57
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 01 เม.ย. 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 01 เม.ย. 57
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 01 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนเจริญวิทยา pdf
โรงเรียนเจริญวิทยา | 01 เม.ย. 57
รายนามผู้มีเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ ๓
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 01 เม.ย. 57
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 31 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 31 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชสีลจาริณี ป
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 31 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 มี.ค. 57
การแต่งกายด้วยชุดฝึกแบบใหม่ของ นศท.ซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 31 มี.ค. 57
ประกาศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 31 มี.ค. 57
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบ จัดกิจกรรมปิดกล้องชอล์ก 28 มีนาคม 2557 ร้านอาหารครัวอีสาน moso
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
แจ้งกำหนดการรับเอกสาร วุฒิการศึกษาระดับม.3และม.6
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างครูต่างชาติ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ปลุกพลังความสำเร็จในการประกอบอาชีพ วิทยาลัยชุมชนสงขลาคว้าวิทยากรมากประสบการณ์ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนควา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
รองผู้ว่าฯสงขลา เปิดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาชมรมสมาชิกผู้สูงอายุฯ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านบากัน | 31 มี.ค. 57
ประเมินคุณภาพรอบสามผ่านฉลุย วิทยาลัยชุมชนสงขลาคว้าคะแนนระดับดีมาก
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 31 มี.ค. 57
วันที่ 2 เมาายน 2557 นักเรียน ม.1และม.4 รายงานตัวและสอบชิงทุนฯ
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 31 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/547 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th