หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายธีระ อ่ำพูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก    จ.พิษณุโลก
นายอาทิตย์ พึ่งดี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงวนิดา รัตนเพชร
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงอาทิติยา คำจิตร์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงสุวิมล ธนาชัย
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
นางสาวจิลลาภัทร อ่อนมีคุณ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,352,180 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,585 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,417,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,259,390 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,242,748 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,162,642 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,088,840 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,039,888 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 968,976 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 948,417 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 935,149 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 896,097 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 887,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คณะกรรมการประเมินและติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 29 ส.ค. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 29 ส.ค. 56
ประกาศ รายชื่อรับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ระดับ ประถมศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 29 ส.ค. 56

โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ | 29 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 ระดับชั้น ก่ิอนประมศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 29 ส.ค. 56
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนร
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 29 ส.ค. 56
โรงเรียนได้รับรางวัลที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 29 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนบ้านผาท่าพล | 29 ส.ค. 56
โครงการคลีนิกฟุตบอลเพื่อเยาวชน ขุนพลนเรศวร ครั้งที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 29 ส.ค. 56
นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 29 ส.ค. 56
การไหว้ครู / ครอบครู ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบางปะหัน | 29 ส.ค. 56
ประกาศผลการจับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2556 อำ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 29 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 28 ส.ค.56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 29 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 21 ส.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 29 ส.ค. 56
12-13 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านตอกตรา | 29 ส.ค. 56
6-8 กันยายน 2556 การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านตอกตรา | 29 ส.ค. 56
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 29 ส.ค. 56
การคัดเลือกเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 28 ส.ค. 56
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ สัมมนา Best Practices ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 28 ส.ค. 56
เอกสารสอบราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 28 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มฯโรงเรียนบ้านหนองม่วงปี2556(แก้ไขล่าสุดครับ)
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 28 ส.ค. 56
ร่วมโหวต..ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมกระเจาด้วยครับ
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 28 ส.ค. 56
แบบประเมินความพึงพอใจ...ออนไลน์ ASEAN DAY คลิก
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 28 ส.ค. 56
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บ
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 28 ส.ค. 56
ผู้อำนวยการณภาวดี วันนู ร่วม มุทิตาจิต สพม.41
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 28 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันอาเซียนเดย์ กลุ่มโรงเรียนดอนตูม
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 28 ส.ค. 56
ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์คนใหม่
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) | 28 ส.ค. 56
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 28 ส.ค. 56
การประกวด การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลตราด | 28 ส.ค. 56
ปฏิทินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 28 ส.ค. 56
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน (ตัวแทน CEO น้ำเกลี้ยง ที่ไม่ได้แข่งขัน) ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 56
โครงการกีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ส.ค. 56
โครงการรับตรง/โควตา/สอบตรง ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2556
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 28 ส.ค. 56
การแข่งขันทักษะวิชาการ "'งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตฯ" 2 - 3 ส.ค. 56 นี้
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 28 ส.ค. 56
ตารางเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ปรับครั้งที่ ๓)
โรงเรียนบ้านจันทิมา | 28 ส.ค. 56
รายชื่อนักเรียน ปี56
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม | 28 ส.ค. 56
กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 28 ส.ค. 56
30 สิงหาคม 56 ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 28 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 28 ส.ค. 56
การทดสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ส.ค. 56
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ ในวันที่ 5-6 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านปาง
โรงเรียนบ้านปางขนุน | 28 ส.ค. 56
สพป.นว.2 จะออกนิเทสติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2556
โรงเรียนบ้านปางขนุน | 28 ส.ค. 56
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 09:00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านปางขนุน | 28 ส.ค. 56
นักกีฬา ทบ.1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 28 ส.ค. 56
โรงเรียนประถมนนทรี รับสมัครครูภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง รายละเอียด คลิก
โรงเรียนประถมนนทรี | 28 ส.ค. 56
นายแพทย์กบ รัตนดิลกพานิชย์ มอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง | 28 ส.ค. 56
รายการแข่งขันสมบูรณ์
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 28 ส.ค. 56
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 28 ส.ค. 56
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 2 ปีซ้อน
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 28 ส.ค. 56
โรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนวัดหนองผักนาก | 28 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th