ผู้บริหาร

นางสาวรัศมี พันธวารี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความเจริญก้าวหน้า ของลูกศิษย์คือหน้าที่ของเรา
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 321425
Page Views 388817
กลุ่มโรงเรียนจิ้นเตอะ บน Facebook
คลิกที่นี่ ! Jintek Facebook Group

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
2 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
17 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
20 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
21 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
45 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
46 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
47 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
55 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
67 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
68 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
69 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
70 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
71 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
72 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
73 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
74 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
75 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
76 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
77 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
78 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
79 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
80 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
81 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
82 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
83 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
88 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
92 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
94 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
102 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
103 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
104 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
105 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
106 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
107 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
108 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
109 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
110 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
111 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
112 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
113 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
114 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
115 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
132 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
136 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
137 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
138 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
139 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
140 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
141 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
142 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
143 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
144 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
145 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
146 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
147 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
148 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
149 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
150 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
151 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
152 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
153 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
154 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
155 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
156 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
157 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
158 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
159 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
160 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
161 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
162 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
163 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
164 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
165 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
166 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
167 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
170 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
171 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
172 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
173 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
174 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
175 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
176 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
183 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
184 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
185 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
186 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
187 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
188 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
189 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
191 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
197 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
202 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
203 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
204 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
205 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
206 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
207 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 022816931, 022820882
208 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
209 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
210 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
211 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
212 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
213 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
214 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104, 022820880
215 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
216 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
217 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
218 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
219 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
220 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
221 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
222 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
223 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
224 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
225 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
226 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
227 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
228 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
229 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
238 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
241 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
242 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
243 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
244 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
245 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
246 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
256 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
257 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
258 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
259 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
260 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
261 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
262 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
263 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
264 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
265 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
266 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
267 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
268 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
269 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
270 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
274 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
275 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
276 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
277 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
278 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
279 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
280 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
281 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
282 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
283 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
284 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
285 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
286 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
287 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
288 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
294 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
295 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
296 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
297 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
298 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
299 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
300 โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
301 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
302 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
303 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
304 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
305 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
306 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
307 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
308 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
309 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
310 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
311 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
312 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
313 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
314 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
315 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
316 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
317 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
318 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
319 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
320 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
321 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
322 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
323 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115, 089 8141052
324 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
325 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
326 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
328 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
329 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
330 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
331 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
332 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
333 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
334 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
336 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
337 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
339 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม